Aktualności

a) KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ ( V EDYCJA ) KONSULTANT POZYTYWNY D/S ZDROWIA – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-18/
b) Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-19/
c) Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-20/
– 25,26 września 2021 realizujemy w formie ONLINE szkolenie dr Grażyna Kmity -„Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka” –https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-69/ ( opis szkolenia i karta zgłoszeniowa )

– 8,9,10 października 2021 realizujemy w formie ONLINE szkolenie dr Alicji Czeredereckiej „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych” – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-21/ ( opis i karta zgłoszeniowa )
Zapraszamy na szkolenia:

– Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-57/
– Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-66/
– Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-60/
– Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-74/
– Kreatywne techniki pracy z grupą – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-59/

Pełna oferta znajduje się na stroniehttps://pracownia-mm.pl/oferta/
Polecamy szkolenia organizowane w tym roku na które pozostały wolne miejsca:
– Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn w terapii indywidualnej i terapii pary – diagnoza, psychoterapia – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-36/
– Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-41/
– MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-17/