ONLINE – Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności – rozumienie, formy pomocy, psychoterapia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, aseksualnych, praktykujących BDSM oraz żyjących w związkach poliamorycznych, a także przygotowanie do pomocowej i psychoterapeutycznej pracy z nimi. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, psychoterapeutów i lekarzy. Zapraszamy osoby pracujące zarówno z dorosłymi jak również z młodzieżą.

Szczegóły »

Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą dwu zjawisk: izolowania dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim oraz modelu pieczy (opieki) naprzemiennej. Wokół obu tych kwestii od lat obserwuje się wiele kontrowersji i emocji, które utrudniają sporządzanie opinii psychologicznych i pedagogicznych, a niejednokrotnie stają się też powodem zarzutów kierowanych do opiniujących.

Szczegóły »

ONLINE – Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem

Główne cele szkolenia obejmują: 1) omówienie prawidłowości rozwoju w najwcześniejszych etapach życia, 2) przedstawienie podstaw i uwarunkowań typowego i atypowego rozwoju od okresu prenatalnego, niemowlęcego i poniemowlęcego z perspektywy współczesnej wiedzy z zakresu psychologii i psychopatologii rozwoju oraz 3) odniesienie wiedzy płynącej z badań do praktyki klinicznej. Obszerna część szkolenia jest poświęcona aspektom praktycznym pracy psychologa z rodzinami najmłodszych dzieci, w tym – omawianiu przykładów klinicznych.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.