Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy na temat specyficznych trudności dzieci doświadczających traumy (krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne) umieszczonych w rodzinie zastępczej; rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów traumy; nabycie umiejętności podejmowania różnych form kontaktu z dzieckiem pozwalających na odreagowanie traumy oraz ćwiczenie umiejętności wzmacniania stabilizacji dziecka w nowym środowisku.

Szczegóły »

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia

Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii.

Szczegóły »

Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami

Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta, wartości tworzenia konceptualizacji uwzględniających rodzinny i interpersonalny kontekst zaburzenia, a także budowania rzeczywistego przymierza terapeutycznego.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.