Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii

Sny mają psychologiczną wartość i olbrzymi potencjał terapeutyczny.
Dlaczego właśnie teraz pacjent śni, to co śni i przynosi ten sen na sesję ?
Jak sen odnosi się do relacji terapeutycznej?
Wymaga to pogłębionej refleksji.

Szczegóły »

Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej

W części wprowadzającej dr Alicja Czerederecka przedstawi najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w rozwoju dziecka w związku z jego uwikłaniem w sytuację okołorozwodową oraz ich odniesienie do poszczególnych etapów rozwoju psychicznego.

Szczegóły »

Mindfulness (uważność) i współczucie w psychoterapii. Praktyka i skuteczność interwencji (MBI)

Celem warsztatu jest przede wszystkim praktyczne zapoznanie się uczestników z ćwiczeniami rozwijającymi uważność i współczucie oraz sposobami integracji elementów podejść opartych na uważności i współczuciu z praktyką psychoterapeutyczną i pomaganiem.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.