Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku

Zajęcia przedstawią uczestnikom konkretny model postępowania terapeutycznego, realizujący pracę w sekwencji 10 kroków – w oparciu o założenia teoretyczne terapii systemowej. Model ten jest użyteczny terapeutom i klientom tak w formie pracy grupowej jak i indywidualnej.

Szczegóły »

Ocena neuropsychologiczna zespołów otępiennych w kontekście klinicznym i sądowym

Podczas szkolenia zostanie omówiona charakterystyka zespołów otępiennych o różnorodnej etiologii oraz problemy dotyczące ich różnicowania i prawidłowego rozpoznawania w zależności od zadań przed jakimi staje psycholog w kontekście klinicznym i sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem w przypadku opracowywania opinii sądowo-psychologicznych przez biegłych.

Szczegóły »

ONLINE – Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zdobyta podczas szkolenia wiedza kliniczna w zakresie diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu pozwoli na szybsze i rzetelne stawianie diagnoz dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem o profilu autystycznym, przy wykorzystaniu w tym celu odpowiednio dobranych narzędzi diagnostycznych. Ponadto, celem jest także nabycie wiedzy i kompetencji w różnicowaniu autyzmu od innych zaburzeń współwystępujących i pokrewnych oraz zrozumienie dylematów diagnostycznych z tym związanych.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.