ONLINE – Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności – rozumienie, formy pomocy, psychoterapia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, aseksualnych, praktykujących BDSM oraz żyjących w związkach poliamorycznych, a także przygotowanie do pomocowej i psychoterapeutycznej pracy z nimi. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, psychoterapeutów i lekarzy. Zapraszamy osoby pracujące zarówno z dorosłymi jak również z młodzieżą.

Szczegóły »

Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą dwu zjawisk: izolowania dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim oraz modelu pieczy (opieki) naprzemiennej. Wokół obu tych kwestii od lat obserwuje się wiele kontrowersji i emocji, które utrudniają sporządzanie opinii psychologicznych i pedagogicznych, a niejednokrotnie stają się też powodem zarzutów kierowanych do opiniujących.

Szczegóły »

ONLINE – Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice-dziecko, terapia

Poruszone zostaną problemy typowych trudności rozwojowych i diagnozy psychologicznej dzieci od 3. do 6. roku życia oraz kwestia planowania i prowadzenia pomocy psychologicznej w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu komunikacji i relacji w rodzinie. Zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystywania zabawy oraz analizy interakcji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami i rodzeństwem.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.