Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii

Sny mają psychologiczną wartość i olbrzymi potencjał terapeutyczny.
Dlaczego właśnie teraz pacjent śni, to co śni i przynosi ten sen na sesję ?
Jak sen odnosi się do relacji terapeutycznej?
Wymaga to pogłębionej refleksji.

Szczegóły »

Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem

Proponowane szklenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy rozwoju dziecka w najwcześniejszych etapach życia oraz pracy psychologa z rodzinami z najmłodszymi dziećmi. Obszerna część szkolenia jest poświęcona aspektom praktycznym pracy psychologa z rodzinami najmłodszych dzieci, w tym – omawianiu przykładów klinicznych.

Szczegóły »

Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta

Pojęcie regulacji lęku i emocji jest związane z koncepcją pracy w podejściu ISTDP, które oferuje spójne i pomocne narzędzia do pracy w tym obszarze. Podczas proponowanego seminarium zapoznamy się z praktycznym zastosowaniem technik ISTDP. Podczas zajęć autorka zaprezentuje fragmenty video prowadzonych przez siebie sesji.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.