Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii

Sny mają psychologiczną wartość i olbrzymi potencjał terapeutyczny.
Dlaczego właśnie teraz pacjent śni, to co śni i przynosi ten sen na sesję ?
Jak sen odnosi się do relacji terapeutycznej?
Wymaga to pogłębionej refleksji.

Szczegóły »

Diagnoza dziecka w sytuacji okołorozwodowej

W części wprowadzającej dr Alicja Czerederecka przedstawi najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w rozwoju dziecka w związku z jego uwikłaniem w sytuację okołorozwodową oraz ich odniesienie do poszczególnych etapów rozwoju psychicznego.

Szczegóły »

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia

Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.