Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2023/2024
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – „Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2021 / 2022 / 2023 / 2024

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach więcej »
Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin więcej »


Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ
(V EDYCJA)
KONSULTANT POZYTYWNY D/S ZDROWIA
Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) Trwa rekrutacja – po utworzeniu się grupy przedstawimy terminy warsztatów.
Szkolenia długoterminowe 2023
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie doskonalące zawodowo oraz część pierwsza całościowego szkolenia w psychoterapii
Atestacja Sekcji naukowej Psychoterapii i Sekcji naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Patronat merytoryczny
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin,

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Rozpoczęcie szkolenia:
21,22 stycznia 2023
Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych Patronat merytoryczny
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin,

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Rozpoczęcie szkolenia:
7, 8 październik 2023
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe
Szkolenie doskonalące zawodowo oraz cześć podstawowa szkolenia w procesie certyfikacyjnym
Akredytacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Szkolenie prowadzą trenerzy certyfikowani i rekomendowani przez PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) I warsztat – 13,14,15 października 2023
II warsztat – 18,19 listopada 2023
III warsztat – 16,17 grudnia 2023
Szkolenia krótkoterminowe 2022
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Mindfulness (uważność) i współczucie w psychoterapii.
Praktyka i skuteczność interwencji (MBI)
dr hab. Paweł Holas 22, 23 stycznia 2022
Socjoterapia, TUS, TZA – pomoc dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności w funkcjonowaniu społecznym mgr Kinga Zając 29, 30 stycznia 2022
Kreatywne techniki pracy z grupą mgr Rachela Molicka 18, 19, 20 lutego 2022
Terapia sprawców przestępstw seksualnych mgr Rafał Rutkowski 4, 5, 6 marca 2022
Postępowanie w obszarze zaburzeń zachowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży mgr Anna Borucka
i mgr Violetta Pulwarska
26, 27 marca 2022
Terapia młodzieży rozwijającej się w stronę osobowości chwiejnej emocjonalnie – inspiracje dla systemowej i indywidualnej pracy z trudnymi młodzieżowymi pacjentami mgr Piotr Kasprzak 12, 13 marca 2022
i
23,24 kwietnia 2022
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 19, 20 marca 2022
Gwiazdy świecą nocą. Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii. mgr Alina Krzekotowska 26, 27 marca 2022
Lęk – kliniczna diagnoza psychologiczna i psychoterapia w podejściu integracyjnym dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk 2, 3 kwietnia 2022
Diagnostyka i terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym, specjalistyczna pomoc rodzinie mgr Barbara Ołdakowska – Żyłka 8, 9, 10 kwietnia 2022
ONLINE – Metody pracy z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi różnego typu – w kontakcie indywidualnym oraz w grupie dr n. hum. w zakresie psychologii Maria Kujawa 8 maja 2022
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 21, 22 maja 2022
Wsparcie, pomoc i terapia dorosłych osób z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości, ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz podejścia zorientowanego na ciało mgr Robert Adamczyk 28, 29 maja 2022
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego dr n. med. Krzysztof Szwajca 24, 25 września 2022
Terapia środowiskowa młodzieży z zaburzeniami zachowania z pandemią w tle mgr Piotr Kasprzak 22, 23 październik 2022
Intro to Play Therapy – szkolenie wprowadzające do Play Therapy mgr Nina Ambroziak 19, 20 listopada 2022
Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci, z którymi mierzymy się w pracy szkolnej – behawioralna skrzynka z narzędziami mgr Marta Jerzak 29, 30 października 2022
26, 27 listopada 2022
Kids’ Skills – program pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu mgr Magdalena Szutarska 25, 26, 27 listopada 2022
Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej – kryzysów, konfliktu, rozstania mgr Kamila Becker 3, 4 grudnia 2022
Karty metaforyczne w pomaganiu – narzędzie wspierające pracę specjalisty w postępowaniu terapeutycznym z dziećmi i dorosłymi mgr Magdalena Szutarska 10, 11 grudnia 2022
Szkolenia krótkoterminowe 2023
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
ONLINE – Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 28, 29 stycznia 2023
Zrozumieć dziecko z FASD – problematyka powszechnych trudności edukacyjnych i zaburzeń zachowania w kontekście diagnostyki i modeli terapii FASD. dr Teresa Jadczak-Szumiło 3, 4, 5 lutego 2023
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy asystenta z rodziną dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko 24, 25, 26 lutego 2023
Trauma i jej rola w rozwoju psychopatologii zaburzeń odżywiania – diagnoza kliniczna i kierunki pomocy psychologicznej dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk 25, 26 marca 2023
Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: wsparcie, wspomaganie rozwoju i terapia dr Maria Molicka 15, 16 kwietnia 2023
Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postępowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości Piotr Kasprzak 15,16 kwietnia 2023
27,28 maja 2023
Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
20, 21 maja 2023
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 3,4 czerwca 2023
Trauma a więź psychiczna – praca terapeutyczna z dorosłymi pacjentami z historią zaburzeń relacji z opiekunem dr Lidia Chylewska-Barakat 17,18 czerwca 2023
Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – symptomy, wczesne wykrywanie, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa dr hab. n. społ., prof. UWr Barbara Winczura 23, 24 września 2023
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej. mgr Joanna Duchniewicz 30 września 2023
1 października 2023
Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym – diagnostyka i leczenie mgr Agnieszka Gładysz 21, 22 października 2023
Dziecko pokrzywdzone przestępstwem jako uczestnik procedury karnej mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
4, 5 listopada 2023
Zaburzenia depresyjne i depresyjno – lękowe – zastosowanie technik ISTDP w praktyce klinicznej Joanna Duchniewicz
Lekarz medycyny, psychiatra, psycholog, coach i trener
25, 26 listopada 2023
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia. dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 2, 3 grudnia 2023
ONLINE – Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 9, 10 grudnia 2023
Szkolenia krótkoterminowe 2024
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
ONLINE – Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice-dziecko, terapia. dr n. hum. Eliza Kiepura 9, 10 marca 2024
Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 6, 7 kwietnia 2024
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń mgr Małgorzata Gontarek 12,13 października 2024
Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
26,27 października 2024
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 30 listopada, 1 grudnia 2024
Diagnoza Psychologiczna 2022
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej dr Alicja Czerederecka 14, 15, 16 października 2022
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 12, 13 listopada 2022
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska 12, 13 listopada 2022
i
10, 11 grudnia 2022
Diagnoza Psychologiczna 2023
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych dr Agnieszka Haś 13, 14, 15 stycznia 2023
Ocena neuropsychologiczna zespołów otępiennych w kontekście klinicznym i sądowym dr Łukasz Barwiński 10, 11, 12 marca 2023
Aktualnie realizowane szkolenia 2018/2019/2020/2021
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27 stycznia 2018r.
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowe OBLIGATORYJNE WYJAZDOWE zgrupowanie – self experience w dniach 28.02-06.03.2018r.
Systemowe rozumienie rodziny Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 16-17 marca 2019

24 zjazdy
Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 7-8 marca 2020

10 zjazdów
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ ( IV EDYCJA) Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) I Zjazd – 23,24,25 października 2020
II Zjazd – 04,05,06 grudnia 2020
III Zjazd – 12,13,14 lutego 2021
IV Zjazd – 16,17,18 kwietnia 2021
V Zjazd – 04,05,06 czerwca 2021


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.