Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2023/2024
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – „Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2022 / 2023 / 2024

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach więcej »
Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych więcej »


Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe 2023
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie doskonalące zawodowo oraz część pierwsza całościowego szkolenia w psychoterapii
Atestacja Sekcji naukowej Psychoterapii i Sekcji naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Patronat merytoryczny
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin,

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Rozpoczęcie szkolenia:
21,22 stycznia 2023
Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych Patronat merytoryczny
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin,

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Rozpoczęcie szkolenia:
7, 8 październik 2023
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe
Szkolenie doskonalące zawodowo oraz cześć podstawowa szkolenia w procesie certyfikacyjnym
Akredytacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Szkolenie prowadzą trenerzy certyfikowani i rekomendowani przez PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) I warsztat – 13,14,15 października 2023
II warsztat – 18,19 listopada 2023
III warsztat – 16,17 grudnia 2023
Szkolenia długoterminowe 2024
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ (V EDYCJA) Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) 6 trzydniowych zjazdów szkoleniowych:
29-31.03.2024
10-12.05.2024
6-8.09.2024
15-17.11.2024
17-19.01.2025
21-23.03.2025
Szkolenia krótkoterminowe 2023
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
ONLINE – Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 28, 29 stycznia 2023
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy asystenta z rodziną dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko 24, 25, 26 lutego 2023
Trauma i jej rola w rozwoju psychopatologii zaburzeń odżywiania – diagnoza kliniczna i kierunki pomocy psychologicznej dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk 25, 26 marca 2023
Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: wsparcie, wspomaganie rozwoju i terapia dr Maria Molicka 15, 16 kwietnia 2023
Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postępowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości Piotr Kasprzak 15,16 kwietnia 2023
27,28 maja 2023
Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
20, 21 maja 2023
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 3,4 czerwca 2023
Trauma a więź psychiczna – praca terapeutyczna z dorosłymi pacjentami z historią zaburzeń relacji z opiekunem dr Lidia Chylewska-Barakat 17,18 czerwca 2023
ONLINE – Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – symptomy, wczesne wykrywanie, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa dr hab. n. społ., prof. UWr Barbara Winczura 23, 24 września 2023
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej. mgr Joanna Duchniewicz 30 września 2023
1 października 2023
Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym – diagnostyka i leczenie mgr Agnieszka Gładysz 21, 22 października 2023
Dziecko pokrzywdzone przestępstwem jako uczestnik procedury karnej mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
4, 5 listopada 2023
Zaburzenia depresyjne i depresyjno – lękowe – zastosowanie technik ISTDP w praktyce klinicznej Joanna Duchniewicz
Lekarz medycyny, psychiatra, psycholog, coach i trener
25, 26 listopada 2023
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia. dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 2, 3 grudnia 2023
ONLINE – Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 9, 10 grudnia 2023
Szkolenia krótkoterminowe 2024
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Pozytywna dyscyplina – rozwijanie konstruktywnych strategii zachowań i życiowych kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program dla specjalistów pracujących z rodzicami i rodzinami mgr Joanna Baranowska 27, 28 stycznia 2024
Wybrane metody interwencji psychoterapeutycznych i wsparcie dla pacjentów z doświadczeniem chorób przebiegających z zagrożeniem życia mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska 3, 4 lutego 2024
Specyfika zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży w kontekście terapii systemowej – diagnostyka i leczenie rodziny z pacjentem lękowym. Dr n. med. Agnieszka Lelek 10, 11 lutego 2024
ONLINE – Program ARTEteraputyczny „Siedem Ścieżek” – metody pracy z dziećmi i młodzieżą wysoko wrażliwą, nieśmiałą oraz o wysokim stopniu lękliwości mgr Jolanta Madej
mgr Anna Bany
2, 3 marca 2024
ONLINE – Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice-dziecko, terapia. dr n. hum. Eliza Kiepura 9, 10 marca 2024
Psychoterapia kryzysowa w podejściu psychodynamicznym dr. n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak 16, 17 marca 2024
Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 6, 7 kwietnia 2024
ONLINE – Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności – rozumienie, formy pomocy, psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 13, 14 kwietnia 2024
Terapia schematów i zaburzenia więzi – praca z osobami dorosłymi z ukształtowanymi pozabezpiecznymi stylami przywiązania dr Dorota Nowocin 20, 21 kwietnia 2024
Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wspomaganie rozwoju i terapia poprzez narrację dr Maria Molicka 11, 23 maja 2024
ONLINE – Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej mgr Piotr Kasprzak 8, 9 czerwca 2024
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń mgr Małgorzata Gontarek 12,13 października 2024
Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
26,27 października 2024
TERAPIA SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY mmgr Joanna Giereło
mgr Izabela Gołębiewska
8,9,10 listopada 2024
ONLINE -Terapia w oparciu o koncepcję mentalizacji ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji o obrazie depresji, z tendencją do samouszkodzeń mgr Piotr Kasprzak 23,24 listopada 2024
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 30 listopada, 1 grudnia 2024
Diagnoza Psychologiczna 2023
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych Ewa Wach 13, 14, 15 stycznia 2023
ONLINE – Ocena neuropsychologiczna zespołów otępiennych w kontekście klinicznym i sądowym dr Łukasz Barwiński 1, 2, 3 grudnia 2023
Diagnoza Psychologiczna 2024
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia ogniskowych zaburzeń poznawczych ujawniających się w zakresie widzenia, ze szczególnym uwzględnianiem zaniedbywania wzrokowego dr hab. n. med. neuropsycholog kliniczny Katarzyna Polanowska 13, 14 stycznia 2024
Dialog biegłego z sądem jako warunek jakości opinii
(na bazie problematyki rodzinnej i opiekuńczej)
dr Alicja Czerederecka 19, 20, 21 stycznia 2024
Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym dr Łukasz Barwiński 22, 23, 24 marca 2024
Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia zaburzeń funkcji językowych o typie afazji dr hab. n. med. neuropsycholog kliniczny Katarzyna Polanowska 17, 18, 19 maja 2024
ONLINE – Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dr Alicja Czerederecka 24, 25, 26 maja 2024
Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej dr Alicja Czerederecka 4, 5, 6 października 2024
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska CZĘŚĆ I – 16,17 listopada 2024 r.
CZĘŚĆ II – 14,15 grudnia 2024 r.
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 7, 8 grudnia 2024
Aktualnie realizowane szkolenia 2018/2019/2020/2021
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27 stycznia 2018r.
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowe OBLIGATORYJNE WYJAZDOWE zgrupowanie – self experience w dniach 28.02-06.03.2018r.
Systemowe rozumienie rodziny Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 16-17 marca 2019

24 zjazdy
Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 7-8 marca 2020

10 zjazdów
KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ ( IV EDYCJA) Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) I Zjazd – 23,24,25 października 2020
II Zjazd – 04,05,06 grudnia 2020
III Zjazd – 12,13,14 lutego 2021
IV Zjazd – 16,17,18 kwietnia 2021
V Zjazd – 04,05,06 czerwca 2021


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.