Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2015
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – „Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2019 / 2020 / 2021 / 2022

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice-dziecko więcej »
Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii więcej »
Podstawowy Kurs – Konsultant Psychoterapii Pozytywnej więcej »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Edycja IV Kurs organizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). I Zjazd – 23,24,25 października 2020
II Zjazd – 04,05,06 grudnia 2020
III Zjazd – 12,13,14 lutego 2021
IV Zjazd – 16,17,18 kwietnia 2021
V Zjazd – 04,05,06 czerwca 2021
NA TEN KURS ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WROCŁAWIA:
Podyplomowy Kurs Psychoterapii – Mistrz Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (PPT) we Wrocławiu
Kurs realizowany jest przez Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej

kierownik naukowy kursu
· dr n. med. Roman Ciesielski
Rozpoczęcie kursu planowane jest w marcu 2021
Szkolenia krótkoterminowe 2020
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej lek. med. Joanna Duchniewicz 18,19 stycznia 2020
Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej – kryzysów, konfliktu, rozstania mgr Julia Amarowicz – Pietrasiewicz
mgr Kamila Becker
1,2 lutego 2020
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 28, 29 marca 2020
Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia dr n. med. Krzysztof Szwajca 26, 27 września 2020
Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza kliniczna – interwencja psychologiczna dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 23,24,25 października 2020
21,22 listopada 2020
Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej mgr Piotr Kasprzak 7,8 listopada 2020
Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 14,15 listopada 2020
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego dr n. med. Krzysztof Szwajca 21, 22 listopada 2020
Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz perspektywy ucieleśnionego ja mgr Robert Adamczyk 19, 20 grudnia 2020
Szkolenia krótkoterminowe 2021
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 16, 17 stycznia 2021
Postępowanie w obszarze zaburzeń zachowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży mgr Anna Borucka
i mgr Violetta Pulwarska
22, 23, 24 stycznia 2021
Metody pracy z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi różnego typu – w kontakcie indywidualnym oraz w grupie dr n. hum. w zakresie psychologii Maria Kujawa 20, 21 lutego 2021
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej lek. med. specjalista psychiatra; mgr psychologii Joanna Duchniewicz 27, 28 lutego 2021
Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice-dziecko dr n. hum. Eliza Kiepura 13, 14 marca 2021
Zrozumieć dziecko z FASD – problematyka powszechnych trudności edukacyjnych i zaburzeń zachowania w kontekście diagnostyki i modeli terapii FASD. dr Teresa Jadczak-Szumiło 9, 10, 11 kwietnia 2021
Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy dr n. med. Krzysztof Szwajca 17, 18 kwietnia 2021
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ 24, 25 kwietnia 2021
Łączenie indywidualnej i rodzinnej formy psychoterapii w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji mgr Piotr Kasprzak 22, 23 maja 2021
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 29, 30 maja 2021
Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – symptomy, wczesne wykrywanie, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa dr nauk hum. Barbara Winczura 25, 26 września 2021
Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka dr hab. Grażyna Kmita 25, 26 września 2021
Trauma i jej rola w rozwoju psychopatologii zaburzeń odżywiania – diagnoza kliniczna i kierunki pomocy psychologicznej dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk 22, 23, 24 października 2021
„Potwory wyobraźni”. Diagnoza kliniczna i pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi. dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska 20, 21 listopada 2021
Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży – diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych dr n. med. Krzysztof Szwajca 27, 28 listopada 2021
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń mgr Małgorzata Gontarek 10, 11, 12 grudnia 2021
Szkolenia krótkoterminowe 2022
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Kreatywne techniki pracy z grupą mgr Rachela Molicka 4,5,6 lutego 2022
Terapia sprawców przestępstw seksualnych mgr Rafał Rutkowski 4,5,6 marca 2022
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 19, 20 marca 2022
Gwiazdy świecą nocą. Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii. mgr Alina Krzekotowska 26,27 marca 2022
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 21, 22 maja 2022
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego dr n. med. Krzysztof Szwajca 24, 25 września 2022
Diagnoza Psychologiczna 2020
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Skala WAIS- R w praktyce klinicznej mgr Dominika Ustjan 18, 19 kwietnia 2020
Problemy rodziny w sytuacji okołorozwodowej w kontekście opiniowania sądowo-psychologicznego dr Alicja Czerederecka 4,5,6 grudnia 2020
Diagnoza Psychologiczna 2021
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych dr Agnieszka Haś 5, 6, 7 marca 2021
Diagnoza dziecka w sytuacji okołorozwodowej dr Alicja Czerederecka 11, 12, 13 czerwca 2021
Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dr Alicja Czerederecka 8, 9, 10 października 2021
Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym dr Łukasz Barwiński 3, 4, 5 grudnia 2021
Aktualnie realizowane szkolenia 2015/2016/2017/2018/2019/2020
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Kurs atestowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej rozpoczęcie 11 grudnia 2015
zjazdy co miesiąc
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27 stycznia 2018r.
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowe OBLIGATORYJNE WYJAZDOWE zgrupowanie – self experience w dniach 28.02-06.03.2018r.
Systemowe rozumienie rodziny Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 16-17 marca 2019

24 zjazdy
Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 7-8 marca 2020

10 zjazdów


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.