Oferta aktualnych szkoleń

Oferta 2015
Pracownia w roku 2018 obchodzi swoje dwudziectopięciolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Na podstawie obowiązujących przepisów, akredytacja obejmuje kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin edukacyjnych.

Współpracujemy stale z Krakowską Fundacją Rozwoju Psychoterapii w zakresie realizacji szkolenia – „Systemowe rozumienie rodziny cz I i II zaawansowana” oraz „Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą”. Współpracujemy również z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Instytutem Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”.

Osoby prowadzące szkolenia są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Licencjonowanymi psychoterapeutami i trenerami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do współpracy zapraszamy również specjalistów z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecka i dorosłego oraz psychologów klinicznych specjalizujących się w diagnozie psychologicznej, którzy w ramach dwu-trzydniowych spotkań prowadzą warsztatowe szkolenia poświęcone konkretnym aspektom wybranych zaburzeń neurologicznych lub prezentacji zastosowania narzędzi diagnostycznych.

Przedstawiona propozycja szkoleń jest przygotowana przede wszystkim dla tych z Państwa, których wykształcenie ma zastosowanie w zakresie ochrony lub zachowania zdrowia. W szczególności dla osób, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się pracą w obszarze pomocy psychologicznej i zainteresowane są rozwijaniem własnych kompetencji pomagania.

Szkolenia, odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wszystkie przedstawione propozycje szkoleń, odbywają się na terenie Sopotu.

Oferta szkoleń

2019 / 2020 / 2021

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.

MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników więcej »
Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie więcej »
Strukturalna diagnoza osobowości więcej »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2019 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Szkolenia długoterminowe
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Edycja III Kurs organizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). I Zjazd – 5,6,7 kwietnia 2019
II Zjazd – 31 maja,1,2 czerwca 2019
III Zjazd – 20,21,22 września 2019
IV Zjazd – 22,23,24 listopada 2019
V Zjazd – 17,18,19 styczeń 2020
Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 7-8 marca 2020

10 zjazdów
Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Edycja IV Kurs organizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). I Zjazd – 23,24,25 października 2020
II Zjazd – 04,05,06 grudnia 2020
III Zjazd – 12,13,14 lutego 2021
IV Zjazd – 16,17,18 kwietnia 2021
V Zjazd – 04,05,06 czerwca 2021
Podyplomowy Kurs Psychoterapii – Mistrz Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (PPT) Kurs odbywa się pod merytorycznym patronatem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej

Zajęcia poprowadzą:
· dr n. med. Roman Ciesielski
· mgr Patrycja Badecka
· mgr Grzegorz Baster
· mgr Anna Wyszadko
· mgr Klaudia Sujecka
Rozpoczęcie kursu planowane jest jesienią 2021 – październik/listopad 2021
Szkolenia krótkoterminowe 2019
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami mgr Piotr Kasprzak 19,20 stycznia 2019
Psychoterapia jedzących za dużo lek. med. Dagmara Kuczyńska-Ginko 25, 26, 27 stycznia 2019
Specyfika terapii osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi dr hab. Grzegorz Iniewicz 2,3 lutego 2019
Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
9,10 lutego 2019
Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy dr n. med. Krzysztof Szwajca 15,16,17 lutego 2019
Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz 16,17 marca 2019
Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice-dziecko dr n. hum. Eliza Kiepura 23,24 marca 2019
Składnie kawałków życia na nowo – psychoterapia osób doświadczających przemocy mgr Maria Kasprowicz 13,14 kwietnia 2019
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku mgr Ewa Stankowska 27,28 kwietnia 2019
Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i leczenia dr n. med. Krzysztof Szwajca 10,11,12 maja 2019
Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania dr n. hum. Ewa Sokołowska 15,16 czerwca 2019
Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie mgr Maria Keller–Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
21,22 września 2019
Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży – diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych dr n. med. Krzysztof Szwajca 11,12,13 października 2019
Strukturalna diagnoza osobowości jako sposób rozumienia i postępowania w leczeniu pacjentów z różnymi typami i poziomami zaburzeń osobowości mgr Piotr Kasprzak 26, 27 października 2019
30 listopada, 1 grudnia 2019
Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn w terapii indywidualnej i terapii pary – diagnoza, psychoterapia dr hab. Grzegorz Iniewicz 16,17 listopada 2019
Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem dr n. hum. Eliza Kiepura 23,24 listopada 2019
Szkolenia krótkoterminowe 2020
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Regulacja lęku i emocji oraz restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego pacjenta – zastosowanie technik ISTDP w praktyce psychoterapeutycznej lek. med. Joanna Duchniewicz 18,19 stycznia 2020
Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej – kryzysów, konfliktu, rozstania mgr Julia Amarowicz – Pietrasiewicz
mgr Kamila Becker
1,2 lutego 2020
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia. dr n. med. Krzysztof Szwajca 28, 29 marca 2020
Gwiazdy świecą nocą. Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii. mgr Alina Krzekotowska 9,10 maja 2020
Techniki Terapii Krótkoterminowej
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
mgr Mirosława Sauć 30,31 maja 2020
Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia dr n. med. Krzysztof Szwajca 26, 27 września 2020
Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz perspektywy ucieleśnionego ja mgr Robert Adamczyk 17, 18 października 2020
Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza kliniczna – interwencja psychologiczna dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 23,24,25 października 2020
27,28,29 listopada 2020
Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek 14,15 listopada 2020
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego dr n. med. Krzysztof Szwajca 21, 22 listopada 2020
Kreatywne techniki pracy z grupą mgr Rachela Molicka 11,12,13 grudnia 2020
Szkolenia krótkoterminowe 2021
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wyższym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Postępowanie w obszarze zaburzeń zachowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży mgr Anna Borucka
i mgr Violetta Pulwarska
22, 23, 24 stycznia 2021
Wybrane kierunki i sposoby pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy – składanie kawałków życia na nowo mgr Maria Kasprowicz 6,7 listopada 2021
Diagnoza Psychologiczna 2019
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Test CAT w diagnozie i terapii dziecka dr n. hum. Maria Kujawa 23, 24 lutego 2019
TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej, badanie i interpretacja dr Zuzanna Toeplitz 1, 2 czerwca 2019
Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego dr n. hum. Maria Kujawa 19, 20 października 2019
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski 6, 7 grudnia 2019
Diagnoza Psychologiczna 2020
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Skala WAIS- R w praktyce klinicznej mgr Dominika Ustjan 18, 19 kwietnia 2020
Problemy rodziny w sytuacji okołorozwodowej w kontekście opiniowania sądowo-psychologicznego dr Alicja Czerederecka 4,5,6 grudnia 2020
Diagnoza Psychologiczna 2021
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym dr Łukasz Barwiński 3, 4, 5 grudnia 2021
Neuropsychologia w praktyce klinicznej 2019
Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska 9,10 marca 2019
6-7 kwietnia 2019
Neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń pamięci dr Beata Daniluk 5,6 października 2019
9,10 listopada 2019
Superwizja
Propozycja przeznaczona jest dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, którzy posiadają własne doświadczenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniem kompetencji pomagania; także terapeutów ubiegających się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat psychoterapeuty) lub licencję psychoterapeutyczną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Superwizja prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Temat szkolenia Superwizję prowadzą Termin
Superwizja w nurcie integratywnym mgr Danuta Łopalewska 24,25,26,27 stycznia 2019
14,15,16,17 lutego 2019
14,15,16,17 marca 2019
4,5,6,7 kwietnia 2019
9,10,11,12 maja 2019
6,7,8,9 czerwca 2019
19,20,21,22 września 2019
17,18,19,20 października 2019
21,22,23,24 listopada 2019
12,13,14,15 grudnia 2019
Superwizja w nurcie systemowym dr n. med. Krzysztof Szwajca 6 kwietnia 2019
1 czerwca 2019
7 września 2019
5 października 2019
9 listopada 2019
7 grudnia 2019
Aktualnie realizowane szkolenia 2015/2016/2017/2018/2019
Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin
Kurs atestowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie rozpoczęcie 11 grudnia 2015
zjazdy co miesiąc
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie Pierwszy zjazd odbędzie się 26-27 stycznia 2018r.
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowe OBLIGATORYJNE WYJAZDOWE zgrupowanie – self experience w dniach 28.02-06.03.2018r.
Systemowe rozumienie rodziny Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Od 16-17 marca 2019

24 zjazdy


Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa i rekrutacji, można uzyskać tutaj.