Oferta aktualnych szkoleń

Terapia par – wybrane zagadnienia – kurs doskonalący

Kierownicy naukowi kursu prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
dr n. społ. Bogusława Piasecka


Charakter i zakres szkolenia Kurs jest przeznaczony dla osób, które prowadząc psychoterapię chcą pogłębić swoją wiedzę i praktykę dotyczącą specyfiki terapii małżeństw i par.

Zapraszamy psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy, specjalistów kształcących się w zawodzie psychoterapeuty, którzy ukończyli lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin, czy też szkolenia całościowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Przyjęcie do grupy szkoleniowej wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków:

a) zrealizowania 100 godzin szkolenia z zakresu terapii systemowej (przedstawienie dokumentów poświadczających odbyte godziny szkolenia / zaświadczenie o kontynuowanym lub ukończonym kursie terapii systemowej z zaznaczeniem liczby zrealizowanych godzin w liczbie minimum 100)

lub

b) bieżące uczestnictwo albo ukończone szkolenie całościowe, atestowane, przygotowujące do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty (zaświadczenie o kontynuowanym/ukończonym kursie z zaznaczeniem liczby zrealizowanych godzin)

Stosowne zaświadczenia prosimy nadesłać drogą mailową na adres szkolenia@pracownia-mm.pl – w dniu wysłania karty zgłoszeniowej ze strony www. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu, wykładu oraz superwizji.
Program obejmujący 150 godzin będzie realizowany w trakcie 10 warsztatów przez zespół związany z Fundacją KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. Zespół realizujący kurs Zespół realizujący szkolenie posiada wieloletnie doświadczenie klinicznej pracy z rodzinami i parami w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Fundacji KONTEKST a także pracy badawczej i dydaktycznej w ramach Katedry Psychiatrii UJ CM.

dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr hab. med. Mariusz Furgał Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z rodzinami i parami w podejściu systemowym i psychodynamicznym a także z indywidualnymi pacjentami w podejściu psychodynamicznym. Od przeszło dwudziestu lat zatrudniony jest w Zakładzie Terapii Rodzin, obecnie Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ, pełniąc obecnie funkcję jego kierownika. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie pełni funkcję kierownika Poradni Terapii Rodzin. Jest autorem licznych publikacji, m.in. z zakresu psychiatrii, psychoterapii i rodzinnych uwarunkowań zaburzeń psychosomatycznych, które są jego głównym zainteresowaniem naukowym i tematem rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej. W praktyce terapeutycznej szczególnie zainteresowany jest łączeniem w pracy z parami a także rodzinami podejścia systemowego z psychodynamicznym, terapią par z zaburzeniami osobowości a także aspektami etycznymi pracy terapeuty. Jest jednym ze współautorów obecnie obowiązującego Kodeksy Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr hab. n. hum. Grzegorz Iniewicz Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu.
Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski  Specjalista psychiatra, seksuolog. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoanalityk Jungowski IAAP. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Adiunkt w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Pracuje z parami w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną oraz terapią zaburzeń seksualnych.

dr n. społ. Bogusława Piasecka Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par i rodzin. Pracuje w zespole Ambulatorium Terapii Rodzin przy Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jest wieloletnią nauczycielką psychoterapii oraz autorką publikacji z dziedziny psychoterapii. Pracuje w podejściu systemowym z uwzględnieniem teorii psychodynamicznych. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Harmonogram kursu Warsztat I – 21-22. 09. 2025 Budowanie przymierza w terapii pary. dr Bogusława Piasecka
 1. Psychologiczne i biologiczne podstawy związków miłosnych
  • Neuronalne podłoże stanów emocjonalnych (Smir Zeki)
  • Proces doboru partnerskiego (Helen Fischer)
  • Zasady funkcjonowania związku (Jurg Willy)
 2. Psychoterapia pary
  • Kwalifikacja do terapii pary
  • Budowanie przymierza
  • Przeciwskazania do terapii par
  • „Pułapki” w pracy z parami
Ćwiczenia: Wywiad z parą, pytania cyrkularne, różnicowanie, skalowanie, klasyfikowanie, interwencje, zadania.
Podczas zajęć prowadzone będą: wykład interaktywny oraz ćwiczenia warsztatowe. Zostaną przedstawione opisy sesji pary i omówione z uczestnikami.
Przewidziana jest również symulacja sesji psychoterapii pary.

Warsztat II – 11-12. 10. 2025 Zastosowanie koncepcji przywiązania i elementów podejścia narracyjnego w terapii pary. prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Wzorce przywiązania z rodziny pochodzenia a style więzi w parze
 • Narracje nt. więzi w parze
 • Techniki terapii narracyjnej w terapii par
 • Ćwiczenie: identyfikacja wzorca przywiązania w parze
Ćwiczenie: wykorzystanie eksternalizacji w pracy z parą.
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat III – 15-16. 11. 2025. Praca z parami w perspektywie cyklu życia rodzinnego. Problematyka żałoby. dr hab. Bernadetta Janusz
 • Wyzwania dla związku w perspektywie cyklu życia rodziny
 • Kryzys pary w kontekście choroby somatycznej lub śmierci dziecka lub innego członka rodziny
 • Problematyka żałoby a funkcjonowanie pary
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IV – 13-14. 12. 2025. Terapia par osób z zaburzeniami osobowości. dr hab. med. Mariusz Furgał
 • Problematyka terapii pary z diagnoza zaburzeń osobowości.
 • Wpływ indywidualnych problemów (zaburzeń) na funkcjonowanie pary.
 • Teorie relacji z obiektem
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat V – 17-18.01. 2026 Perspektywa transgeneracyjna w rozumieniu trudności pary. mgr Milena Kansy
 • Znaczenie doświadczeń i przekazów transgenarcyjnych na funkcjonalnie pary.
 • Problematyka więzi i lojalności rodzinnych w rodzinie pochodzenia a funkcjonowanie w parze
 • Zastosowanie genogramu w terapii pary.
 • Kryzys związku w kontekście przekazów rodzinnych
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VI – 21-22. 02. 2026 Para w kryzysie. dr Bogusława Piasecka
 • Koncepcja koluzji (Jurg Willy)
 • Zagrożenie rozpadem związku.
 • Praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady (Esther Perel).
 • Praca z parą w sytuacji rozstania, negocjacje rozwodowe
Ćwiczenia: przekonania dotyczące zdrady; praca z parą po zdradzie; kontrakt z parą w sytuacji rozstania.
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VII – 21-22. 03. 2026 Różnorodne konstelacje związków. dr Bogusława Piasecka
 • Pary żyjące na odległość – miłość online, Pary wielokulturowe Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach – pary w drugich i kolejnych związkach
 • Stan umysłu pary (Mary Morgan)
 • Myślenie o parze i praca z parą (Stanley Ruszczynski)
 • Zintegrowana terapia par (Erika Lawrence)
 • Praca z parą online
 • Ćwiczenia: praca warsztatowa na temat stereotypów i uprzedzeń, symulacje sesji.
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VIII – 18-19. 04. 2026 dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz IV 2026
 • Praca z parą jednopłciową.
 • Problematyka związków tworzonych przez osoby aseksualne
 • Problematyka związków tworzonych przez osoby transpłciowe
 • Specyfika związków konsensualnie niemonogamicznych.
 • Ćwiczenie: konsultacja pary należącej do mniejszości seksualnych.
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IX – 16 – 17. 05. 2026 Problematyka seksuologiczna w pracy z parą. dr Łukasz Muldner-Nieckowski
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych.
 • Interwencje seksuologiczne w terapii par.
 • Integracja metod wglądowych, psychoedukacyjnych i behawioralnych.
 • Ćwiczenie: relacja seksualna pary, rozmowa z parą na temat seksu
Ćwiczenie: włączanie elementów psychoedukacji seksualnej w pracy terapeutycznej

Warsztat X. 15-16. 06. 2026 Problematyka genderowa. Psychoterapeuta w terapii par. prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Problematyka gender w terapii pary.
 • Psychoterapeuta w terapii par – wyzwania i dylematy.
 • Identyfikacja wewnętrznych głosów psychoterapeuty
Konsultacja superwizyjna pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Podsumowanie szkolenia. Planowany harmonogram zajęć Sobota – 9:00 – 19:00
Niedziela – 8:30 – 12:00 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosił będzie nie mniej niż 6900 PLN tj. nie mniej niż 690 – 810 PLN za jedno spotkanie.

Opłata jest rozłożona na miesięczne raty ustalone w zasadach uczestnictwa.
Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.