Formy pomocy

GABINET PSYCHOLOGICZNY

W ramach naszej pracy oferujemy
  • Konsultacje i poradnictwo dla rodziców … więcej »


  • Pomoc terapeutyczną udzielaną dzieciom i  młodzieży – podnoszenie efektów uczenia się … więcej »


  • Psychoterapię indywidualną – praca z dzieckiem … więcej »


  • Psychoterapię rodzin … więcej »


  • Psychoterapię par małżeńskich, osób żyjących w związkach partnerskich … więcej »


  • Psychoterapię małżeństw będących w procesie rozwodowym … więcej »

  • Spotkania mediacyjne