Aktualności

15,16 czerwca 2019r. dr n. hum. Ewa Sokołowska przeprowadzi szkolenie „Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania”

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z założeniami teoretycznymi i stosowanymi technikami pracy w ramach poznawczo-behawioralnych programów profilaktyki zaburzeń zachowania. Omówione zostaną szczegółowo najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane programy skierowane do rodziców.

Pełen opis oraz karta zgłoszeniowa – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-46/
– 10,11,12 maja 2019 r. dr Krzysztof Szwajca – „Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i leczenia” – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-45/
– 8,9 czerwca 2019r. mgr Izabela Banasikowska – „Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci” – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-51/
Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowość przemocy i jej skutków, zapoznanie z zasadami pomagania osobom doświadczającym przemocy i wybranymi metodami pracy terapeutycznej. Dodatkowo, szkolenie uzupełnione jest o prawne aspekty pomocy w kontekście przemocy, omawiane przez prawnika współpracującego z Prowadzącą szkolenie.
Opis oraz karta zgłoszeniowa – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-42/
Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, lekarzy. Więcej →
20,21.10.2018r. – szkolenie prowadzi p. Piotr Kasprzak – „Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji”
Szczegóły i karta zgłoszeniowa: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-33/


26,27,28.10.2018r. – szkolenie prowadzi p. Krzysztof Szwajca -„„Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym”
Szczegóły i karta zgłoszeniowa – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-20/


Polecamy również SUPERWIZJE:
– w nurcie INTEGRATYWNYM p.Danuta Łopalewska – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-superwizja-01/
– w nurcie SYSTEMOWYM p. Krzysztofa Szwajca – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-superwizja-02/
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie obejmujące 15 godzin dydaktycznych w dniach 29,30 września 2018r. które przeprowadzi dr hab. Grażyna Kmita. Celem zajęć będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu problematyki rozwoju psychicznego małych dzieci, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych, jak również wczesnej interwencji psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. Zajęcia obejmować będą trzy bloki tematyczne. W ramach bloku pierwszego omówione zostaną podstawy teoretyczne wczesnej interwencji psychologicznej w odniesieniu do problemów rozwojowych okresu wczesnodziecięcego. Blok drugi obejmie szczegółowe zagadnienia kliniczne. W bloku trzecim omówiona zostanie specyfika wczesnej interwencji psychologicznej. Zajęcia będą obejmowały analizę wielu przykładów klinicznych oraz ćwiczenia w zakresie obserwacji psychologicznej z wykorzystaniem nagrań wideo. Więcej →
Trening Interpesonalny – Zgrupowanie przed „Całościowym kursem przygotowującym do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii” odbędzie się w dniach 28.02-06.03 2018r.
Więcej >>