– 25,26 września 2021 realizujemy w formie ONLINE szkolenie dr Grażyna Kmity -„Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka” –https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-69/ ( opis szkolenia i karta zgłoszeniowa )

– 8,9,10 października 2021 realizujemy w formie ONLINE szkolenie dr Alicji Czeredereckiej „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych” – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-21/ ( opis i karta zgłoszeniowa )
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading