Oferta aktualnych szkoleń

Gwiazdy świecą nocą. Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii.

Szkolenie prowadzi:

mgr Alina Krzekotowska

Psycholog kliniczny; kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami: psychoterapeuty systemowego (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej); specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA i IPZ )oraz psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz szkolenia i warsztaty tematyczne. W psychoterapii integruje podejście systemowe, psychodynamiczne i humanistyczno-egzystencjalne. Inspirację czerpie z psychologii głębi C.G. Junga. W kręgu jej zainteresowań znajdują się aktualnie: indywidualna i grupowa praca z Genogramem, transgeneracyjny przekaz traumy, wykorzystanie marzeń sennych w psychoterapii, zaburzenia jedzenia. Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii, Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Kliniką Stresu w Gdańsku. Prowadzi Gabinet psychoterapii w Gdańsku.

Charakter i zakres szkolenia

Sny mają psychologiczną wartość i olbrzymi potencjał terapeutyczny. U podstaw pracy z marzeniem sennym leży założenie, iż wyjaśnienie i zrozumienie znaczenia snu (odczytanie ukrytego języka snu) przyczynia się do uzyskania wglądu i umożliwia integrację świadomych i nieświadomych warstw psychiki. Język marzeń sennych jest tajemniczy, polifoniczny, metaforyczny, symboliczny, emocjonalny, wymykający się logice myślenia linearnego i przyczynowości. Dlatego analiza i interpretacja marzeń sennych odwołuje się często do bogactwa kultury i sztuki (baśnie, mity, archetypy, literatura) a także uwzględnia aspekty filozoficzne i duchowe. Praca ze snem w psychoterapii może mieć inny charakter i znaczenie na różnych etapach procesu terapeutycznego. Dlaczego właśnie teraz pacjent śni, to co śni i przynosi ten sen na sesję? Jak sen odnosi się do relacji terapeutycznej? Wymaga to pogłębionej refleksji.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy z wykorzystaniem materiału wniesionego przez uczestników (proszę przywieźć na zajęcia zapis kilku snów). Częścią szkolenia będzie prezentacja przypadku terapeutycznego.

Program szkolenia

  1. Istota, funkcja, znaczenie snu i marzeń sennych.
  2. Historia interpretacji marzeń sennych.
  3. Psychologiczna i psychoterapeutyczna wartość marzeń sennych.
  4. Interpretacja marzeń sennych w modelu Clary E. Hill
  5. Proces psychoterapii – etapy. Proces wewnętrzny pacjenta a proces relacji: terapeuta-pacjent.
  6. Kiedy pojawia się sen na sesji? Na jakim etapie procesów (wewnętrznego i relacyjnego)? Jakie ma to znaczenie?
  7. Relacja terapeutyczna a sny o terapeucie, gabinecie, terapii. Sen jako komunikat.
  8. Praca na materiale wniesionym przez uczestników.

Termin szkolenia

26, 27 marca 2022r
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -18.00
Niedziela 9:00 – 13:00

Koszt szkolenia

480 PLN