Oferta aktualnych szkoleń

Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym


Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr hab. med. Mariusz Furgał

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z rodzinami i parami w podejściu systemowym i psychodynamicznym a także z indywidualnymi pacjentami w podejściu psychodynamicznym. Od przeszło dwudziestu lat zatrudniony jest w Zakładzie Terapii Rodzin, obecnie Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ, pełniąc obecnie funkcję jego kierownika. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie pełni funkcję kierownika Poradni Terapii Rodzin. Jest autorem licznych publikacji, m.in. z zakresu psychiatrii, psychoterapii i rodzinnych uwarunkowań zaburzeń psychosomatycznych, które są jego głównym zainteresowaniem naukowym i tematem rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej. W praktyce terapeutycznej szczególnie zainteresowany jest łączeniem w pracy z parami a także rodzinami podejścia systemowego z psychodynamicznym, terapią par z zaburzeniami osobowości a także aspektami etycznymi pracy terapeuty. Jest jednym ze współautorów obecnie obowiązującego Kodeksy Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych.

Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Specjalista psychiatra, seksuolog. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoanalityk Jungowski IAAP. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Adiunkt w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Pracuje z parami w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną oraz terapią zaburzeń seksualnych.

mgr Roma Ulasińska

Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

mgr Małgorzata Wolska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika “Psychoterapia” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Charakter i zakres szkolenia Szkolenie „Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, doskonalący pracę terapeutyczną z parami i małżeństwami. Jest przeznaczone dla osób pracujących z parami – psychologów, pedagogów, lekarzy – które odbyły lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin, czy szkolenia całościowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu, wykładu oraz superwizji.

Program obejmuje 150 godzin dydaktycznych
Część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 110 godzin edukacyjnych oraz 40 godzin superwizji. Program rozplanowany jest w 10 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

Harmonogram Warsztat I
7,8 marca 2020
mgr Małgorzata Wolska

Pierwsza konsultacja: diagnoza kryzysu, zawarcie kontraktu, wskazania i przeciwwskazania do terapii par, techniki pracy terapeutycznej z parą. Koncepcja koluzji małżeńskiej Jurga Willego
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary; diagnoza kryzysu małżeńskiego (kryzys normatywny a koluzyjny).
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat II
6,7 czerwca 2020
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Zastosowanie koncepcji przywiązania i elementów podejścia narracyjnego w terapii pary.
Ćwiczenie: identyfikacja wzorca przywiązania w parze.
Ćwiczenie: wykorzystanie eksternalizacji w pracy z parą.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat III
12,13 września 2020
mgr Małgorzata Wolska

Zagrożenie rozpadem związku. Praca w sytuacji, kiedy jedna osoba chce odejść, a druga utrzymać związek. Praca z małżeństwem rozwodzącym – negocjacje rozwodowe. Problemy etyczne w terapii par.
Ćwiczenie: przeprowadzenie negocjacji rozwodowej.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IV
10,11 października 2020
dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Praca z parami należącymi do mniejszości seksualnych. Praca z parą jednopłciową, związki tworzone przez osoby aseksualne i transpłciowe. Specyfika związków konsensualnie niemonogamicznych.
Ćwiczenie: konsultacja pary należącej do mniejszości seksualnych.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat V
7,8 listopada 2020
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady.
Ćwiczenie: przekonania dotyczące zdrady; praca z parą po zdradzie.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VI
5,6 grudnia 2020
mgr Roma Ulasińska

Zastosowanie genogramu w terapii pary. Praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego.
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary; diagnoza kryzysu małżeńskiego w kontekście przekazów rodzinnych.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VII
9,10 stycznia 2021
dr hab. med. Mariusz Furgał

Praca z para, w której u jednego lub obojga małżonków występują zaburzenia osobowości. Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne. Wpływ indywidualnych problemów (zaburzeń) na funkcjonowanie pary.
Ćwiczenie: konsultacja pary, w której jedna osoba prezentuje kliniczne zaburzenia.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VIII
20,21 lutego 2021
mgr Roma Ulasińska

Różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci; para z małym dzieckiem; para z adolescentem; para w fazie „pustego gniazda”). Problem żałoby i nieukończonej żałoby w małżeństwie.
Ćwiczenie: oczekiwania i trudności w kolejnych fazach związku lub konsultacja pary z problemem żałoby.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IX
6,7 marca 2021
dr Łukasz Muldner-Nieckowski

Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Interwencje seksuologiczne w terapii par.
Integracja metod wglądowych, psychoedukacyjnych i behawioralnych.
Ćwiczenie: relacja seksualna pary, rozmowa z parą na temat seksu.
Ćwiczenie: włączanie elementów psychoedukacji seksualnej w pracy terapeutycznej

Warsztat X
10,11 kwietnia 2021
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Problematyka gender w terapii pary.
Psychoterapeuta w terapii par
Identyfikacja wewnętrznych głosów psychoterapeuty
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla
Terapeutów, psychologów, lekarzy. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.
Przyjęcie do grupy szkoleniowej wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków:
a) zrealizowania 50 godzin szkolenia z zakresu terapii systemowej (przedstawienie dokumentu poświadczającego odbyte godziny szkolenia)

lub

b) bieżące uczestnictwo albo ukończone szkolenie z zakresu terapii systemowej (zaświadczenie o kontynuowanym/ukończonym kursie)

lub

c) bieżące uczestnictwo albo ukończone szkolenie całościowe, atestowane, przygotowujące do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty (zaświadczenie o kontynuowanym/ukończonym kursie)

Planowany harmonogram zajęć: Sobota – 9:00 – 18:30
Niedziela – 8:30 – 12:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 5 200 PLN tj. 520 – 620 PLN za jedno spotkanie.
Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na miesięczne raty.
Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.