Uprzejmie informujemy, że Pracownia wznawia nabór osób zainteresowanych udziałem w superwizji grupowej oraz indywidualnej prowadzonej w nurcie integratywnymhttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-superwizja-01/

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się telefonicznie do pod numerem 507 107 329

 • Sesje superwizji grupowej (grupa ma charakter otwarty) odbywają się raz w miesiącu, w sobotę godz:10:00 – 13:15
  Koszt superwizji grupowej ( 4 sesje, trwające łącznie 180 minut) wynosi – 190,00 zł. Brak udziału w sesji nie zwalnia z jej opłacenia ( zasady jak w systemie pracy grupowej)

 • Sesje superwizji indywidualnej odbywają się dla poszczególnych zainteresowanych osób raz w miesiącu, zgodnie z umówionym wcześniej terminem w czwartek, piątek, sobotę lub w niedzielę.
  Koszt superwizji indywidualnej ( 2 sesje trwające łącznie 90 minut) wynosi 280,00 zł. Brak udziału w umówionej sesji zwalnia z jej opłacenia w sytuacji zgłoszenia swojej nieobecności na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

 • Superwizja odbywa się na terenie Gdańska
Certyfikowanym superwizorem, również przygotowującym i rekomendującym do egzaminu certyfikacyjnego jest

mgr Danuta Łopalewska – psychologa klinicznego specjalistę II stopnia, certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. D. Łopalewska prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma ona doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integratywnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym. Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje pracę z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych).

Superwizyjne przez nią prowadzone odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Terminy superwizji do grudnia 2019 rok
 • 19,20,21,22 września 2019
 • 17,18,19,20 października 2019
 • 21,22,23,24 listopada 2019
 • 12,13,14,15 grudnia 2019
https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-superwizja-01/
Share →