Oferta aktualnych szkoleń

Kreatywne techniki pracy z grupą

Szkolenie prowadzi:

mgr Rachela Molicka

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka – aplikantka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeutka i trenerka psychodramy PIP i PAFE. Twórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Właścicielka Specjalistycznego Gabinetu Psychoterapii. Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych, od lat prowadząca warsztaty twórcze i kreatywne z wykorzystaniem różnych dziedzin artystycznych (teatr, film, literatura) dla różnych grup profesjonalistów pracujących z grupami. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła – Centrum Terapii, Sztuki i Integracji. Kilkukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: teatr.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie według autorskiego programu, będzie obejmowało zapoznanie się uczestników – poprzez ich osobiste doświadczenie – z wykorzystaniem aktywnych, kreatywnych metod i technik w pracy z różnymi grupami, mającymi charakter socjoterapeutyczny, rozwojowy czy terapeutyczny.

Program autorskiego warsztatu oparty jest w dużej mierze o psychodramę wg Moreno, z wykorzystaniem różnorodnych technik kreatywnych z obszaru teatru, muzyki, literatury, a także pracy z ciałem i ruchu.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, psychoterapeutów oraz studentów ostatnich lat tych kierunków, pracujących z różnymi grupami (pacjenci psychiatryczni, dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, bezdomni, seniorzy itp.), mającymi charakter socjoterapeutyczny, rozwojowy czy terapeutyczny.

Warsztaty przyniosą korzyści przede wszystkim osobom szukającym sposobów na zwiększenie kompetencji, sprawności i pewności w prowadzeniu różnego rodzaju grup i doświadczających wypalenia, poprzez posługiwanie się w prowadzeniu grup schematami i kliszami, polegającymi na żonglowaniu pewną ograniczoną ilością tych samych ćwiczeń i technik. Dzięki przejściu procesu twórczego uczestnik zdobędzie doświadczenie pomagające w samodzielnym tworzeniu programów warsztatowych. Uwaga: nie są wymagane żadne zdolności artystyczne!

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem różnorodnych technik kreatywnych z obszaru teatru, muzyki, literatury i psychodramy.

Program szkolenia

  1. Arteterapia: rodzaje i cele oraz obszary zastosowania.
  2. Elementy psychodramy wg Moreno (rozgrzewka, socjometria, zamiana ról, gry grupowe).
  3. Metody i techniki teatralne (teatroterapia, dramatoterapia, Payback Theater, Forum Theater, Impro).
  4. Elementy choreoterapii, muzykoterapii i pracy z instrumentem.
  5. Literatura: słowo, dialog, budowanie historii.
Warsztaty będą polegały na szukaniu dróg rozwoju kreatywności w różnych obszarach i dziedzinach sztuki, dzięki czemu uczestnicy będą sami odkrywać w sobie twórczą energię, pozwalającą tworzyć i kreować. Umożliwi to nie tylko zapoznanie się uczestników, poprzez ich osobiste doświadczenie z różnorodnymi technikami i ćwiczeniami pomagającymi w rozwoju kreatywności, ale przede wszystkim, na przejściu procesu intensywniej, doświadczając i eksplorując swój własny potencjał twórczy. To z kolei pozwoli na pozyskanie praktycznych narzędzi i zwiększenie kompetencji w prowadzeniu grup.

Termin szkolenia

18, 19, 20 lutego 2022r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 16:00 – 19:00
sobota 9:00 -19.00
Niedziela 9:00 – 13:00

Koszt szkolenia

650 PLN