Oferta aktualnych szkoleń

Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz perspektywy ucieleśnionego ja

Szkolenie prowadzi:

mgr Robert Adamczyk

Pedagog, psychoterapeuta, doradca systemowy, specjalista ds. psychotraumatologii: pedagogika traumy, doradztwo specjalistyczne ds. traumy (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik). Psychoterapeuta pracujący w modalności systemowej (konstruktywistyczno-narracyjnej), sięga również do modelu Gestalt Play Therapy V. Oaklander, a także Relational Living Body Psychotherapy J. Appel-Opper. Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym Polanika, zarówno z dorosłymi, jak również dziećmi oraz młodzieżą, a także jako terapeuta par i rodzin. Główne obszary jego terapeutycznego zaciekawienia to: zabawa, wstyd, seksualność, kontakt, więzi, narracje, trauma, terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie, praca z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz psychoterapeutyczna praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad 15 lat zajmuje się wsparciem, pomocą i terapią osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Prowadzi w tym zakresie terapię, grupy wsparcia, szkolenia dla pracowników socjalnych i psychologów, w latach 2010-2017 pełnił opiekę merytoryczną nad forum internetowym dla dorosłych ofiar przemocy seksualnej Skradzione Jutro.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma na celu przyjrzenie się zagadnieniu przemocy seksualnej w dzieciństwie i adolescencji, jej konsekwencji w dorosłym życiu (emocjonalnych, społecznych, psychicznych, relacyjnych, na poziomie ucieleśnionym) oraz perspektywom wsparcia i terapii osób, które w swoim życiu dorosłym poszukują pomocy. Poruszanym w trakcie szkolenia istotnym zagadnieniem będzie również dbanie o siebie przez osoby pomagające, będące w kontakcie z obciążeniami wynikającymi z historii i doświadczeń klienta/pacjenta.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy seminaryjno-warsztatowej, ilustrowanej analizą przypadków i ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia

  1. Definicje prawne, psychologiczne i terapeutyczne przemocy seksualnej oraz omówienie ich konsekwencji dla procesu pomocowego.
  2. Trauma seksualna. Omówienie specyfiki traumy seksualnej z różnych perspektyw teoretycznych w kontekście pomocowym (m.in. Reddemann, Porges, Appel-Opper, Liotti, DSM-5, ICD-10).
  3. Wpływ różnego rodzaju motywacji i intencji sprawcy na sposób przeżywania siebie i świata przez ofiarę.
  4. Straumatyzowana narracja.
  5. Ciało a trauma seksualna.
  6. Wstyd – najczęściej pomijany aspekt pracy z ofiarami przemocy. Wstyd w kontakcie terapeutycznym.
  7. Rezyliencja, twardość i odporność psychiczna w kontekście traumy seksualnej (Clough, Strycharczyk). Projektowanie hipotez prowadzących do zmiany.
  8. Metody pracy i perspektywy zmiany straumatyzowanej narracji.
  9. Stabilizacja i dbanie o siebie jako istotny element w procesie pomagania.

Termin szkolenia

19,20 grudnia 2020 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -19.00
Niedziela 9:00 – 18:00

Koszt szkolenia

620 PLN