Zapraszamy na szkolenia:

– Wykorzystanie marzeń sennych na różnych etapach procesu psychoterapii – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-57/
– Wsparcie, pomoc psychologiczna i terapia dorosłych ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-66/
– Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-60/
– Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-74/
– Kreatywne techniki pracy z grupą – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-59/

Pełna oferta znajduje się na stroniehttps://pracownia-mm.pl/oferta/
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading