Oferta aktualnych szkoleń

Leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych

Patronat merytoryczny Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, Kierownik naukowy szkolenia prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Charakter i zakres szkolenia Kurs dedykowany jest osobom, które prowadząc psychoterapię chciałyby pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze szeroko rozumianej problematyki zaburzeń odżywiania. W trakcie szkolenia przedstawione zostanie holistyczne, systemowe podejście do leczenia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, uwzględniające oddziaływania psychoterapeutyczne (różne formy i modalności), farmakologiczne i somatyczne.
Program obejmujący 120 godzin jest realizowany w trakcie 8 warsztatów przez zespół pracujący w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. Zespół realizujący kurs: prof. dr hab. Barbara Józefik – certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, specjalistka psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna
lek. Bartłomiej Taurogiński – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta CBT, uznane doświadczenie jako równoważne z ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące terapii wielorodzinnej
mgr Monika Janczura – specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, uznane doświadczenie jako równoważne z ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży
dr n. med. Dorota Solecka – certyfikowana psychoterapeutka, specjalistka psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży
mgr Aleksandra K. Tomasiewicz – psychoterapeutka, psycholożka arteterapeutka, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące terapii wielorodzinnej
mgr Klaudiusz Kudła – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, pracujący w oddziale młodzieżowym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia pacjentek z anoreksją psychiczną w modelu stacjonarnym. Harmonogram szkolenia Warsztat 1    7- 8 październik 2023    prof. Barbara Józefik
Zaburzenia odżywania się w perspektywie historycznej i kulturowej.
Ciało w kulturze. Problematyka Ja cielesnego.
Zaburzenia karmienia i odżywiania się w dzieciństwie. Znaczenie relacji wczesnodziecięcej.
Różne formy zaburzonego odżywiania się (napadowe objadanie się, pregoreksja, bigoreksja, ortoreksja).

Warsztat 2     4 – 5 listopad 2023    dr Bartłomiej Taurogiński
Obraz kliniczny / anoreksji i bulimii psychicznej
Diagnoza różnicowa, współwystępowanie innych zaburzeń, czynniki ryzyka, rokowanie.
Kacheksja, zasady restytucji masy ciała. Farmakoterapia. Rola dietetyka.

Warsztat 3    2-3 grudzień 2023     dr Dorota Solecka
Psychologiczna problematyka otyłości.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

Warsztat 4    20-21 styczeń 2024    prof. Barbara Józefik
Podejście systemowe w rozumieniu i leczeniu anoreksji i bulimii psychicznej w okresie dojrzewania.
Znaczenie jedzenia w relacjach rodzinnych
Zasady pracy z rodziną, budowanie przymierza terapeutycznego, techniki pracy.
Zastosowanie podejścia narracyjnego, techniki eksternalizacji.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

Warsztat 5    10-11 luty 2024    dr hab. Maciej Pilecki
Podejście psychodynamiczne – rozumienie zaburzeń odżywiania w tym modelu, techniki pracy.
Zaburzenia osobowości a problematyka zaburzeń odżywiania
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie)

Warsztat 6    9-10 marzec 2024    dr Bartłomiej Taurogiński
Podejście poznawczo–behawioralne w leczeniu rozumienie anoreksji i bulimii psychicznej. Zastosowanie dialogu motywującego. Analiza case study.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie)

Warsztat 7    13-14 kwiecień 2024    mgr Monika Janczura
Leczenie ambulatoryjne – model zintegrowany. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia ambulatoryjnego. Terapia indywidualna pacjentek z zaburzeniami odżywiania. Analiza case study.
Konsultacje superwizyjne terapii prowadzonych przez uczestników (opcjonalnie).

Warsztat 8    11-12 maj 2024    mgr Klaudiusz Kudła
Leczenie w warunkach stacjonarnych. Aspekty prawne (leczenie bez zgody).
Współpraca zespołu leczącego.
Rola rodziny w leczeniu stacjonarnym dziecka i nastolatka.
Konsultacja superwizyjna terapii prowadzonej przez uczestnika szkolenia (opcjonalnie).

Program obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Program rozplanowany jest w 8 comiesięcznych spotkaniach, po 15 godzin edukacyjnych każde, w okresie od października 2023 do maja 2024r.

Zajęcia zostały zaplanowane stacjonarnie i naszym wspólnym celem jest organizacja zajęć stacjonarnie w Sopocie, jednakże w sytuacji ewentualnego podwyższonego zagrożenia epidemicznego nie wykluczamy konieczności organizacji zjazdów w formie online.
Planowany harmonogram zajęć: Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 8:30 -12.00 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 4.720 PLN tj. nie mniej niż 590 – 750 PLN za jedno spotkanie.

Opłata jest rozłożona na miesięczne raty ustalone w zasadach uczestnictwa.

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.