Na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/oferta/ opublikowaliśmy nowe szkolenia na rok 2017

między innymi polecamy:
Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentemhttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-31/

Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrującehttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-25/

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktykahttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-32/

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dzieckahttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-08/

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJhttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-10/
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading