Oferta aktualnych szkoleń

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka

Szkolenie prowadzi

dr n. hum. Eliza Kiepura

Psycholog i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy diagnozy psychologicznej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Omówione zostaną trudności behawioralne i emocjonalne oraz trudności i zaburzenia rozwoju wczesnego dzieciństwa z odniesieniem do kontekstu ich powstawania, trajektorii rozwoju oraz dostępnych klasyfikacji diagnostycznych. W obu częściach szkolenia – seminaryjnej i warsztatowej – szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy: jego planowaniu i przebiegowi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

  1. Zdrowie psychiczne dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym: podstawowe pojęcia i definicje

  2. Trudności rozwojowe i emocjonalne wieku poniemowlęcego i przedszkolnego

  3. Modele diagnozy w psychologii klinicznej dziecka

  4. Uwarunkowania, planowanie i etapy procesu diagnostycznego

  5. Badanie psychologiczne i ocena rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

  6. Klasyfikacje i skale diagnostyczne a psychopatologia okresu poniemowlęcego i przedszkolnego

  7. Wykorzystanie zabawy w procesie diagnozy psychologicznej małego dziecka

  8. Aspekty etyczne pracy diagnostycznej psychologa dziecięcego

  9. Praca warsztatowa. Omówienie przykładów klinicznych

Termin szkolenia

7, 8 kwietnia 2018

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

480 PLN