Oferta aktualnych szkoleń

Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentem.

Szkolenie prowadzi

mgr Bożena Winch

psycholog, jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i certyfikowanym psychoonkologiem (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Wykłada w Uniwersytecie Humanistycznym – SWPS na studiach podyplomowych z psychoonkologii oraz kursach z zakresu psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz pracę psychologiczną z osobami chorującymi na choroby przewlekłe między innymi nowotworowe. Superwizuje indywidualnie a także prowadzi superwizje zespołów.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie omówienie pomocy psychologicznej osobom chorym terminalnie i ich rodzinom. W czasie szkolenia uczestnicy będą przyglądali się własnym możliwościom i ograniczeniom w sytuacji utraty a także w jaki sposób własne doświadczenia wpływają na kontakty z pacjentami i ich rodzinami zgłaszającymi się w kryzysowej sytuacji straty.

Forma zajęć

Uczestnicy szkolenia będą zdobywali wiedzę aktywnie uczestnicząc w ćwiczeniach i dyskusjach prezentowanych przykładów klinicznych.

Program szkolenia

 1. Omówienie celów warsztatu
  • Strata jako część życia. oszukiwanie w kręgu znaczeń, symboli
  • Brak wiedzy o stratach i żałobie w kulturze i kształceniu
  • Pożegnania, rozstania jako część przeżywanej utraty
  • Potrafimy zdobywać, nie potrafimy tracić
 2. Żałoba jako proces psychiczny

 3. Mini wykład prowadzącego
 4. Bajka lub legenda z dzieciństwa, która najsilniej kojarzy mi się ze śmiercią

 5. Rozmowy w parach.
  Skojarzenia, komentarze, uczucia z odniesieniem do wzorców kulturowych, archetypów i stereotypów.
 6. Moje pierwsze doświadczenie separacji, czyli pożegnania – przywitania

 7. Praca w parach
 8. Żałoba co, to dla mnie znaczy

 9. Ćwiczenie w parach. Cel – zbadanie własnych zasobów w przeżywaniu żałoby
 10. Podsumowanie prowadzącego dotyczące:
  • Minimalizacji strat
  • Lęku przed utratą tożsamości
  • Słów kilka o” żałobie nieuzasadnionej”
 11. Kwestionariusz „Śmierć i Ty”

 12. Wypełnianie indywidualne. Rozmowa w parach. Na forum omówienie z metapoziomu trudności w rozmawianiu o śmierci. Cel-przyjrzenie się ograniczeniom kulturowym, społecznym i osobistym w zajmowaniu się tematyką śmierci.
 13. Dyskusja zamykająca dzień dotycząca tego w jaki sposób osobiste doświadczanie strat wpływa na możliwości pracy z osobami będącymi w procesie straty i żałoby

 14. Praca z pacjentami z problemami straty, pożegnania, żałoby. Towarzyszenie w przeżywaniu utraty
  • Miejsce terapeuty
  • Szczególnie trudne sytuacje związane ze stratą doświadczaną w trakcie psychoterapii
  Elementy zajęć superwizyjnych
 15. Pomoc psychologiczna dla z pacjentów terminalnie chorych i ich rodzin

 16. Zakończenie, podsumowanie, informacje zwrotne

Termin szkolenia

9, 10 grudnia 2017
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

480 PLN