Oferta aktualnych szkoleń

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka

Szkolenie prowadzi dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska

Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia będzie uwrażliwienie psychologów pracujących z dziećmi na diagnostyczne symptomy widoczne zarówno w sposobie wykonywania zadań testowych, jak również w ich analizie ilościowej, które to mogą stanowić przesłankę do wnioskowania o biologicznym podłożu trudności rozwojowych. Określone symptomy mogą bowiem wymagać dalszej diagnostyki, także medycznej, w celu ustalenia pierwotnego źródła problemów dziecka. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu popartego materiałami multimedialnymi. Warsztat zawierać będzie prezentację wybranych metod diagnostycznych (uczestnicy otrzymują wybrane metody) Program szkolenia
 1. Wskazania do klinicznego, a nie psychometrycznego stosowania testów psychologicznych u dzieci.
 2. Sposób wykonania metod testowych przez dzieci, sugerujący konieczność pogłębionej diagnozy neuropsychologicznej, także medycznej.
 3. Symptomy w obszarze:
  • kontaktu społecznego w tym kontaktu emocjonalnego;
  • poziomu wzbudzenia OUN;
  • innych aspektów procesów uwagi, sprawności i koordynacji motorycznej;
  • procesów percepcyjnych;
  • pamięci i uczenia się;
  • funkcji językowych i komunikacyjnych;
  • funkcji wykonawczych;
  • symptomy wskazujące na strukturalną i funkcjonalną patologię OUN.
 4. Choroby somatyczne jako źródło problemów w funkcjonowaniu dziecka:
  • choroby endokrynologiczne w tym metaboliczne;
  • choroby układu krążenia i oddechowego jako czynniki modyfikujące przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych (możliwe wskaźniki w jakościowej analizie wykonania metod psychometrycznych).
Termin szkolenia 14, 15 kwietnia 2018.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:00 Koszt szkolenia 470 PLN