Oferta aktualnych szkoleń

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Szkolenie prowadzi mgr Dominika Ustjan

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (numer MZW0026), a także tytuł specjalisty terapii środowiskowej (dyplom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), specjalisty terapii motywującej (dyplom Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz coachem (ukończone studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji). Ukończyła również szkolenie terapeutyczne z zakresu psychologii zorientowanej na proces orgaznizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces. Od ponad 15 lat pracuje klinicznie jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (obecnie w oddziale zapobiegania nawrotom psychoz) oraz dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS w pierwszej w Polsce katedrze Psychologii Pozytywnej. W pracy klinicznej zajmuje się prowadzeniem indywidualnych i grupowych spotkań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem psychozy oraz ich rodzin. Zajmuje się także kompleksową diagnozą psychologiczną. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz diagnozy psychologicznej. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Diagnoza Kliniczna. Jest autorką prac z zakresu diagnostyki (m.in. „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia” oraz w podręczniku akademickim „Wywiad psychologiczny”) jak również problemów psychicznych (m.in. w książce „Szaleństwo bez utraty rozumu”). Jest jednym z członków założycieli sekcji diagnozy w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień pracujących z testem WAIS-R(PL), mających przynajmniej podstawowe doświadczenie z przeprowadzaniem testu oraz obliczaniem i interpretacją statystyczną wyników. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z przeprowadzaniem oraz interpretacją testu WAIS-R(PL). Uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem możliwości wykorzystania testu w całościowej diagnozie klinicznej osoby dorosłej, a także możliwym zakresem wnioskowania na podstawie testu. Szkolenie będzie skoncentrowane na aspektach praktycznych pracy z testem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na bazie studiów przypadku. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga podstawowych umiejętności posługiwania się testem. Forma zajęć Część wprowadzająca obejmująca podstawowe kwestie teoretyczne będzie przeprowadzona w formie wykładowej. Część związana z interpretacją testu prowadzona będzie metodą warsztatową. W ramach kursu przewidziana jest również możliwość superwizji procesów diagnostycznych przeprowadzonych przez uczestników szkolenia. Program szkolenia 1) Wstęp teoretyczny – zakres wnioskowania na podstawie testu oraz ograniczenia związane z jego stosowaniem
2) Omówienie poszczególnych podtestów – procesy poznawcze zaangażowane w ich wykonywanie oraz czynniki wpływające na modyfikację wyniku
3) Dopuszczalne odstępstwa od standardowej procedury przeprowadzania badania – kiedy warto je stosować, w jakim zakresie i jak wpływają na modyfikację wyniku
4) Interpretacja jakościowa testu – prezentacja możliwego sposobu interpretacji testu oraz opisu wyników w raporcie diagnostycznym
5) Prezentacja przykładowych, charakterystycznych dla różnych dysfunkcji poznawczych psychogramów
6) Ustalanie dalszego postepowania diagnostycznego wynikającego z profilu uzyskanych wyników
7) Specyficzne przypadki diagnostyczne – wyzwania i trudności interpretacyjne
8) Praca superwizyjna na bazie studiów przypadku przygotowanych przez prowadzącego lub uczestników szkolenia
Termin szkolenia 29, 30 września 2018
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 10:00 – 19:00
Niedziela – 9:00 – 18:00 Koszt szkolenia 620 PLN