Zapraszamy na dwudniowe szkolenie obejmujące 15 godzin dydaktycznych w dniach 29,30 września 2018r. które przeprowadzi dr hab. Grażyna Kmita. Celem zajęć będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu problematyki rozwoju psychicznego małych dzieci, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych, jak również wczesnej interwencji psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. Zajęcia obejmować będą trzy bloki tematyczne. W ramach bloku pierwszego omówione zostaną podstawy teoretyczne wczesnej interwencji psychologicznej w odniesieniu do problemów rozwojowych okresu wczesnodziecięcego. Blok drugi obejmie szczegółowe zagadnienia kliniczne. W bloku trzecim omówiona zostanie specyfika wczesnej interwencji psychologicznej. Zajęcia będą obejmowały analizę wielu przykładów klinicznych oraz ćwiczenia w zakresie obserwacji psychologicznej z wykorzystaniem nagrań wideo. Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia:
Podstawy teoretyczne
Zagadnienia terminologiczne:
wczesna interwencja a pomoc psychologiczna i psychoterapia rozwój relacja, interakcja
Zagadnienia teoretyczne:
teorie plastyczności mózgu
transakcyjna teoria rozwoju
teoria więzi
teoria intersubiektywności
teoria rozwoju poczucia siebie
Zagadnienia kliniczne z uwzględnieniem złożonych, obustronnych relacji pomiędzy funkcjonowaniem dziecka i rodziny
Klasyfikacja Diagnostyczna 0-3
Najczęstsze trudności okresu niemowlęcego i poniemowlęcego na przykładzie zaburzeń karmienia oraz zaburzeń snu
Dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju – na przykładzie wcześniactwa
Małe dziecko niepełnosprawne i jego rodzina
Dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i ich rodzice
Problem wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu
Problem zaburzeń psychicznych rodziców, a funkcjonowanie i rozwój małego dziecka
Specyfika wczesnej interwencji psychologicznej
Specyfika diagnozy i terapii małego dziecka i jego rodziny
Zagadnienia etyczne
Analiza przykładów klinicznych i wybrane ćwiczenia z zakresu umiejętności profesjonalnych

Szkolenie prowadzi dr hab. Grażyna Kmita

Psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW oraz kierownik Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pracę doktorską na temat traumy przedwczesnych narodzin obroniła na Wydziale Psychologii UW w 2002 roku. Tytuł dr. hab. uzyskała w 2014 roku. Posiada certyfikat konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej PTP, certyfikat Instytutu Brazeltona uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) oraz uprawnienia superwizora w zakresie metody wideotreningu komunikacji. Od wielu lat wykorzystuje analizę interakcji w pracy z rodzinami małych dzieci. Jest konsultantem w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, World Association for Infant Mental Health oraz International Society for the Study of Behavioral Development.

pełen opis szkolenia i karta zgłoszeniowa: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-28/

oraz https://web.facebook.com/events/195150237779697/
Share →