20,21.10.2018r. – szkolenie prowadzi p. Piotr Kasprzak – „Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji”
Szczegóły i karta zgłoszeniowa: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-33/


26,27,28.10.2018r. – szkolenie prowadzi p. Krzysztof Szwajca -„„Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym”
Szczegóły i karta zgłoszeniowa – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-20/


Polecamy również SUPERWIZJE:
– w nurcie INTEGRATYWNYM p.Danuta Łopalewska – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-superwizja-01/
– w nurcie SYSTEMOWYM p. Krzysztofa Szwajca – https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-superwizja-02/
Share →