Zajęcia 18,19,20 maja 2018r. będą prowadzone przez dr n. med. Jadwigę Piątek w formie wykładu, prezentacji kazuistyki i ćwiczeń warsztatowych.
W czasie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności:
  • rozpoznawania sytuacji kryzysowej i reakcji osoby na zdarzenie kryzysowe,
  • ocenianie zagrożeń sytuacyjnych i zasobów osoby w kryzysie,
  • planowania interwencji wspólnie z osobą w kryzysie,
  • wspierającego prowadzenia rozmowy interwencyjnej,
  • angażowania bliskich osoby w kryzysie w interwencję
  • prowadzenia interwencji w różnych formach: na miejscu zdarzenia traumatycznego, z zaaangażowaniem rodziny osoby w kryzysie i systemu wsparcia, interwencji wspierającej.
Pełen opis szkolenia oraz karta zgłoszeniowa:
https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-27/
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading