Oferta aktualnych szkoleń

Wybrane zagadnienia diagnozy neuropsychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wykonawczych i diagnozy różnicowej procesów pierwotnie zwyrodnieniowych

Szkolenie prowadzi mgr Mirosława Orłowiejska – Gillert

Ukończyła psychologię na UJ, tytuł specjalisty II stopnia uzyskała w 1985 roku – specjalność neuropsychologia. 20 lat pracy w Klinice Neurochirurgii i 20 lat w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie jest na emeryturze, ale nadal prowadzi prywatny gabinet, pracuje w Centrum Neurologii Klinicznej i Unicardii. Od początku funkcjonowania specjalizacji w psychologii klinicznej jest kierownikiem specjalizacji (wyszkoliła już kilka pokoleń psychologów), prowadzi tam staże z zakresu neuropsychologii, prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych. Ma też swoje autorskie kursy z zakresu neuropsychologii cieszące się dużym powodzeniem wśród psychologów z całej Polski. Czwartą kadencję jest biegłym sądowym. Była wykładowcą na UJ i AWF w Krakowie. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, które ukazały się w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Nadal bierze udział w szkoleniu lekarzy i psychologów na różnych konferencjach naukowo-szkoleniowych. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie zapoznaniu jego uczestników ze specyfiką procesu diagnostycznego w neuropsychologii, doborem narzędzi diagnosty klinicznego, możliwościami i ograniczeniami wiarygodnego wnioskowania w zakresie materiału pochodzącego z badania. Omówione zostaną wybrane elementy postępowania diagnostycznego ze szczególnym uwzględnieniem badania zaburzeń funkcji wykonawczych oraz różnicowej diagnostyki procesów pierwotnie zwyrodnieniowych. Szkolenie odnosi się do planowania i konceptualizowania diagnozy jak również zasad wnioskowania diagnostycznego. Ma rozszerzyć wiedzę z zakresu klinicznej diagnozy psychologicznej oraz wzbogacić warsztat pracy psychologa. Forma zajęć Wykładowa z elementami warsztatu. Program szkolenia
  • Rola neuropsychologa w pracy klinicznej, poradnianej i orzecznictwie sądowym
  • Diagnoza i jej rodzaje, rola wywiadu klinicznego.
  • Metody eksperymentalne i testowe.
  • Badanie neuropsychologiczne (badanie gnozji, praksji, pamięci, uczenia się, mowy, myślenia, organizacji wzrokowo-przestrzennej).
  • Skala skriningowa MMSE, Test Rysowania Zegara, Test Łączenia Punktów, Test Figury Złożonej Reya, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Testy Wykreślania, użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej.
  • Zaburzenia funkcji wykonawczych.
  • Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badania.
  • Diagnoza różnicowa procesów pierwotnie zwyrodnieniowych.
Termin szkolenia 16,17 września 2017r.

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia 460 PLN