Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi ponad dwadzieścia grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Jest autorem i współautorem około 60 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej” oraz nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019). Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Charakter i zakres szkolenia

Dzieci, które słabiej posługują się słowem, gorzej nazywają swoje doświadczenia i emocje, wyrażają się poprzez ciało i działanie (albo wycofanie się z działania). Przyzwyczajeni do kontaktu werbalnego, zadomowieni w języku, możemy mieć problemy z odczytaniem ich pozasłownych komunikatów. Dodatkowo, zjawiska, które tak wyraziście wyrażają dzieci – bezpośredniej, mało symbolicznej, cielesnej i behawioralnej reakcji na dyskomfort, napięcie, poczucie przeciążenia i nieradzenia sobie, obserwujemy również u klientów dorosłych. Część z nich staje się prawdziwymi „ekspertami” od wyrażania nie wprost swoich stanów psychicznych, kamuflowania cierpienia psychicznego objawami pochodzącymi z ciała. Jaka jest historia tej dziwnej formy ekspresji cierpienia? Jak można rozumieć dzieci, które poprzez ciało i zachowanie próbują nam coś „powiedzieć”? Jak im pomóc, aby w przyszłości potrafiły bardziej wprost kontaktować się ze swoimi emocjami i nie musiały używać masek dla wyrażenia smutku czy lęku? Na te pytania będzie próbowało odpowiedzieć szkolenie, poświęcone jednemu z najbardziej fascynujących zjawisk psychologii rozwojowej i psychopatologii – pogmatwanym relacjom między ciałem i emocjami. Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Dziecięce sposoby wyrażania stanów emocjonalnych – somatyzacje, wyrażanie emocji w działaniu
 2. Związki między ciałem a psychiką.
  Pacjenci, którzy łatwiej “wyrażają się” poprzez ciało/objawy somatyczne. Rodzaje zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia wegetatywne, dysocjacyjne zaburzenia ruchu i inne zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenia, choroby psychosomatyczne, zespół Münhausena) – implikacje praktyczne
  Biologia zjawiska – układ wegetatywny i jego pobudzenie (przyspieszenie akcji serca, poty, drżenie, biegunki). Znaczenie przewlekłego i ostrego stresu.
  Wpływ poważnych traum na dziecko. Jak zachowuje się i jak funkcjonuje dziecko straumatyzowane.
 3. Somatyczne i behawioralne maski lęku i depresji (depresyjności) u dzieci.
  Nadpobudliwość psychoruchowa to nie tylko ADHD. Problemy diagnostyczne i różnicowe. Emocje, problemy, zjawiska rodzinne wyrażane poprzez nadpobudliwe i impulsywne zachowanie dziecka.
  Dzieci wycofane, lękowe, zalegające w domu, apatyczne – co wyrażają swoim „wycofanym” zachowaniem?
 4. Regulacja emocji u dziecka – kluczowe pojęcia, rozumienie, mechanizmy „zdrowe” i „patologiczne”, wspieranie rozwoju emocjonalności dzieci.
 5. “Rodzina psychosomatyczna” – rozumienie zjawiska, wskazówki do pracy terapeutycznej.
 6. Jak pomagać dzieciom, które wyrażają swoje trudności emocjonalne poprzez ciało i zachowanie
 7. Studium przypadków.
 8. Superwizja typu grupy Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.

Termin szkolenia

28, 29 stycznia 2023
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

540 PLN