Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia.

Szkolenie prowadzi:

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Specjalista psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu, psychoterapeuta i seksuolog w Centrum Psychoterapii Synteza w Krakowie. Autor ponad 90 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty”, “Dysforia i niezgodność płciowa”, a także autor monografii „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział w Krakowie.

Charakter i zakres szkolenia

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, lekarzy i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej z elementami warsztatu.

Program szkolenia

 1. Specyfika seksualności dzieci i młodzieży
 2. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
 3. Kształtowanie się identyfikacji płciowej
 4. Orientacja seksualna – odkrywanie, ujawnianie, budowanie związków
 5. Czynniki ryzyka rozwoju seksualnego
 6. Problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży
 7. Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych
 8. Praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami
 9. Praca terapeutyczna z rodziną
 10. Terapia indywidualna
 11. Omówienie kazuistyki

Termin szkolenia

2, 3 grudnia 2023

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

590 PLN