Oferta aktualnych szkoleń

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka kliniczna

Szkolenie prowadzi:

dr n. hum. Eliza Kiepura

Specjalista psychologii klinicznej i literaturoznawca. Adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W pracy klinicznej zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodziców i dzieci o nietypowym lub zaburzonym rozwoju. Posiada certyfikat trenera wideotreningu komunikacji (VIT).

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie o charakterze doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych będzie dotyczyło diagnozy psychologicznej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Omówione zostaną trudności i zaburzenia rozwoju z odniesieniem do dostępnych klasyfikacji diagnostycznych i wiedzy o trajektorii rozwoju wczesnodziecięcych nieprawidłowości rozwojowych. W obu częściach szkolenia – seminaryjnej i warsztatowej – szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy psychologicznej i różnicowaniu zaburzeń. Prezentowane treści będą poparte przykładami klinicznymi.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

  1. Zdrowie psychiczne dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym: podstawowe pojęcia i definicje.
  2. Trudności rozwojowe i emocjonalne wieku poniemowlęcego i przedszkolnego, klasyfikacje zaburzeń rozwoju małego dziecka.
  3. Diagnoza psychologiczna małego dziecka i różnicowanie zaburzeń rozwoju.
  4. Wykorzystanie zabawy w procesie diagnozy psychologicznej małego dziecka.
  5. Aspekty etyczne pracy diagnostycznej psychologa dziecięcego.
  6. Praca warsztatowa. Omówienie przykładów klinicznych.

Termin szkolenia

15, 16 kwietnia 2023
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

520 PLN