Oferta aktualnych szkoleń

Terapia środowiskowa młodzieży z zaburzeniami zachowania z pandemią w tle

Szkolenie prowadzi:

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez londyński Instytut Anny Freud. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych, psychoterapeutów. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupionymi wokół tematu przymierza terapeutycznego. Pracuje w Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego UJ oraz w Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju “Dom Terapii”.

Charakter i zakres szkolenia

Kryzys związany z pandemią w znaczący sposób wpłynął na młodzież i dzieci oraz na możliwości im pomagania.

Zmniejszył się dostęp do psychoterapii prowadzonej twarzą w twarz. Proponowany przez instytucje i terapeutów kontakt online utrudnia rozpoznanie oraz adekwatną odpowiedź na emocjonalne potrzeby pacjentów z poważniejszymi problemami. Świat grupy rówieśniczej pozwalającej obiektywizować tworzący się obraz siebie młodego człowieka, stał się mniej dostępny i odmieniony przez “filtr online”. Ograniczenie kontaktów społecznych utrudnia także rozwój zdolności do regulacji emocji w relacjach oraz budowania więzi. Warunki konieczne dla procesu separacji i rozwoju zintegrowanej tożsamości – podstawy zdrowego funkcjonowania w dorosłości są zagrożone.

Wielu młodych pacjentów żyje w rodzinach doświadczających choroby i śmierci, co wymaga od terapeutów orientacji w rodzinnym systemie i rozumienia roli pomocy psychologicznej. W wyniku pandemii, nie tylko pacjenci i ich rodziny mogą czuć się odcięci i odizolowani. Także terapeuci, którzy powinni widzieć siebie jako część złożonego systemu wsparcia kontekstu wychowania młodych pacjentów – mogą czuć się bardziej osamotnieni w swoich wysiłkach, mieć mniejsze możliwości współpracy z innymi profesjonalistami.

Te wszystkie elementy współczesnej sytuacji diady pacjent-terapeuta stanowią wyjątkowe wyzwania dla terapii młodzieży z zaburzeniami zachowania- wymagającej interweniowania w środowisku, porozumienia między instytucjami i profesjonalistami zaangażowanymi w losy młodych pacjentów, kontaktu z rodziną, prowadzenia terapii zrozumiałej dla rodziny, wspieranej przez rodzinę. Wszystkie te elementy należy mieć na uwadze jako ramę leczenia, pozwalającego na wzrost zdolności do emocjonalnej regulacji i rozwoju adekwatnej samooceny i celowej aktywności.

Kurs będzie skoncentrowany na prowadzeniu psychoterapii i organizowaniu wielosystemowego wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami zachowania w rzeczywistości pandemii.

Uczestnicy zapoznają się z doniesieniami współczesnych badań nad skutecznością psychoterapii w warunkach pandemii oraz specyficznym wpływem doświadczeń izolacji na poszczególne grupy pacjentów.
Kurs przyniesie rozwój umiejętności widzenia przypadku pacjenta młodzieżowego w szerszym kontekście jego rodziny środowiska oraz nawigowania w trudnych relacjach z instytucjami zaangażowanymi w pomoc;
-rozwój umiejętności kontraktowania i prowadzenia terapii młodzieży z zaburzeniami zachowania;
-ustalania możliwości realizowania terapii, przygotowania warunków rodzinnych i instytucjonalnych pozwalających na optymalne udzielanie wsparcia, unikania działań o pozornej skuteczności;
-rozwój umiejętności budowania relacji z pacjentami przebywającymi na co dzień głównie w rzeczywistości online;
-poszukiwania balansu pomiędzy utrzymywaniem neutralności przestrzeni gabinetu a koniecznością interweniowania w środowisku pacjenta i ustalania realnych zmian.

Forma zajęć

Warsztat z elementami wykładu, studium przypadku.

Program szkolenia

  1. Zaburzenia zachowania – kontekst rodzinny, potencjał i obszary rozwojowe młodego pacjenta – ocena możliwości pomagania – wykład i dyskusja.
  2. Pandemia – doświadczenia pacjentów – prezentacja przypadków – opracowanie strategii pracy – dyskusja grupowa.
  3. Wpływ pandemii na młodzieżowych pacjentów – wykład.
  4. Pandemia – doświadczenia terapeutów, problemy i przyjmowane rozwiązania – dyskusja grupowa.
  5. Kontrakt w pandemii – wykład, dyskusja, ćwiczenia dramowe.
  6. Doświadczenia pacjentów i terapeutów w pracy online – możliwości regulacji.
  7. Przymierze terapeutyczne i konstytuowanie zgody w rodzinie na terapię i zakres jej wpływu – dyskusja i praca w oparciu o materiały
  8. “Nie wychodzi z domu, nie wstaje od komputera” – kontrakt, przymierze, cele terapii – studia przypadku, możliwości pracy.
  9. “Tam od dawna jest tylko gorzej” – działania instytucji rola terapeuty w systemie wspierania nastolatka i rodziny w rzeczywistości pandemii.
  10. Postawa terapeutyczna w relacji z młodzieżowymi pacjentami.

Termin szkolenia

22,23 października 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 9:00 – 15.00

Koszt szkolenia

670 PLN