Oferta aktualnych szkoleń

Mindfulness (uważność) i współczucie w psychoterapii.
Praktyka i skuteczność interwencji (MBI)

Szkolenie prowadzi:

dr hab. Paweł Holas

Wydział Psychologii UW, Kierownik Szkolenia Nauczycielskiego Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT, https://fundacja-mindfulness.org/).
Terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), nauczyciel i terapeuta interwencji opartych na uważności: Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT), Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) i Uważnego Samo-Współczucia (MSC); psychiatra. Na co dzień jestem pracownikiem wydziału Psychologii UW, gdzie kieruję Katedrą Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii.
Z uważnością związana jest cała moja droga zawodowa. Moim pierwszym i szczególnym nauczycielem uważności jest Jon Kabat-Zinn, twórca MBSR, którego w 2009 r. udało się zaprosić do Polski. Wcześniej w 2008 r z grupką pasjonatów założyłem Polskie Towarzystwo Mindfulness (PTM, www.mindfulness.com.pl) i wspólnym wysiłkiem zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję na SWPS w Wawie dotyczącą recepcji psychologii buddyjskiej do myśli zachodniej, a w szczególności tematu uważności (Mindfulness: Theory and Practice).
Od około 20 lat, obok własnej praktyki uważności, szkolę się w prowadzeniu treningów uważności i współczucia oraz metodach na nich opartych w psychoterapii. Stosuje uważność zarówno w rozwoju indywidualnym jak i w praktyce psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej , m. in. prowadząc grupy MBCT i MSC u osób z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz uzależnieniami behawioralnymi.
Obok pracy klinicznej i dydaktycznej zajmuję się badaniami naukowymi prowadząc m in. projekty badawcze i dociekania teoretyczne dotyczące uważności oraz samo-współczucia, a także zjawisk powiązanych (trening wdzięczności, medytacja) w zakresie takich zagadnień jak: skuteczność kliniczna (również interwencji online), mechanizmy działania oraz wpływ na procesy neuropoznawcze, psychofizjologię i regulację emocji.
Obecnie jestem zaangażowany w popularyzowanie i szkolenie z interwencji opartych na uważności, w tym jako kierownik szkolenia nauczycielskiego MBCT prowadzonego we współpracy z University of Oxford Mindfulness Center (OMC) przez Fundację Rozwoju Mindfulness (www.fundacja-mindfulness.org) oraz jako kierownik studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia” prowadzonych na Uniwersytecie SWPS w Wawie od 2016r.

Charakter i zakres szkolenia

Celem jest zwięzłe omówienie uważności, interwencji opartych na uważności (MBI), możliwych mechanizmów działania oraz efektów leczenia w zaburzeniach emocjonalnych, w tym również w odniesieniu do ustaleń neuronaukowych.
Uważność podobnie jak współczucie ma charakter doświadczeniowy. Celem warsztatu jest przede wszystkim praktyczne zapoznanie się uczestników z ćwiczeniami rozwijającymi uważność i współczucie oraz sposobami integracji elementów podejść opartych na uważności i współczuciu z praktyką psychoterapeutyczną i pomaganiem.

Forma zajęć

Wykład z ćwiczeniami warsztatowymi.

Program szkolenia

  1. Rozumienie kontemplatywne oraz współczesne psychologiczne uważności i współczucia (compassion).
  2. Korzenie i fundamenty uważności w systemach kontemplatywnych.
  3. Mindfulness/ compassion jako podstawowe narzędzia psychoterapii: MBSR/ MBCT, CFT i MSC oraz istotny element terapii: DBT i ACT.
  4. Skuteczność terapii opartych na uważności.
  5. Jak praktykować i integrować uważność i współczucie w psychoterapii

Termin szkolenia

22,23 stycznia 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 14.30

Koszt szkolenia

590 PLN