Oferta aktualnych szkoleń

Intro to Play Therapy – szkolenie wprowadzające do Play Therapy

Szkolenie prowadzi:

mgr Nina Ambroziak

psycholog, terapeuta, superwizor Play & Creative Art Therapy (certyfikat PlayTherapy International 201011232), dyrektor szkoleń w Academy of Play And Child Psychotherapy, Play Therapy International oraz Play Therapy Poland, wykładowca Play & Creative Art Therapy na Leeds Beckett University w Londynie, trener Play and Creative Art Therapy na poziomie certyfikatu (terapia niedyrektywna) i dyplomu (terapia dyrektywna). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży, prowadzi superwizje indywidualne i grupowe w Polsce i za granicą. Jest autorką wielu publikacji z zakresu terapii dzieci i młodzieży z wadami słuchu, z deficytami w rozwoju umiejętności komunikowania się. Interesuje się efektywnymi metodami szkoleń terapeutów dziecięcych, a także rozwojem osobistym terapeutów dziecięcych w kontekście ich pracy terapeutycznej.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie wprowadzające do Play Therapy ma charakter warsztatowy. Będzie poświęcone praktycznym aspektom i technikom pracy niedyrektywnej w Play Therapy opartej na modelu humanistycznym Carla Rogersa oraz pracy Virginii Axline, Violet Oaklander. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z Play Tool Kit- zestawem narzędzi terapeutycznych w Play Therapy. Uczestnicy szkolenia będą mogli doświadczyć na sobie niedyrektywnej Play Therapy poprzez Sand Play, sztukę, muzykę, ruch, pacynki i opowiadania terapeutyczne. Dodatkowo omówiona zostanie specyfika oraz wymagania wobec studentów szkolenia całościowego w pracy terapeutycznej z dziećmi Play Therapy.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie o udziale w szkoleniu wprowadzającym do Play Therapy wystawione przez Play Therapy Poland.

Program szkolenia

 1. Powitanie i omówienie zasad
 2. Przedstawienie się poprzez obiekt
 3. Nadzieje i oczekiwania
 4. Wspomnienie z dzieciństwa
 5. Wspomnienie z dzieciństwa
 6. Sand Play- prezentacja studium przypadku klienta
 7. Dyskusja nad zasadami pracy niedyrektywnej w kontekście Sand Play
 8. Muzyka i instrumenty muzyczne
 9. Wykorzystanie ruchu w terapii
 10. Opowiadanie terapeutyczne
 11. Przedstawienie szkolenia całościowego
 12. Pytania i odpowiedzi
 13. Pacynki
 14. Check-out

Termin szkolenia

19,20 listopada 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 18.00

Koszt szkolenia

850 PLN