Oferta aktualnych szkoleń

Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci, z którymi mierzymy się w pracy szkolnej – behawioralna skrzynka z narzędziami

Szkolenie prowadzi:

mgr Marta Jerzak

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 346), trener programu przeciwdziałania agresji. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej (Instytut Badań Edukacyjnych), a także diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny (Uniwersytet Warszawski). W 2016 roku ukończyła szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii metodą Instrumental Enrichment. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Prowadzi spotkania superwizyjne, a także Warsztaty dla Dobrych Rodziców/Nauczycieli – jak radzić sobie na co dzień z trudnymi zachowaniami. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu psychologii dzieci i młodzieży.

Charakter i zakres szkolenia

Celem pierwszej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z behawioralnymi technikami radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami przejawianymi przez dzieci. Udział w warsztacie pokaże jak w odmienny sposób postępować z dziećmi zastępując dotychczas stosowane metody wychowawcze uczeniem zachowań prospołecznych.
Metody i techniki zaprezentowane podczas szkolenia będą przydatne zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi.

W czasie drugiej części szkolenia celem jest zapoznanie uczestników z wybranymi zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatu omówione zostaną charakterystyczne objawy i trudności, jakie mogą występować u uczniów w trakcie edukacji szkolnej. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi założeniami pracy poznawczo-behawioralnej, a także strategiami postępowania, które z powodzeniem mogą być wykorzystane przez nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dzieckiem.

Forma zajęć

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, prezentowane treści na bieżąco będą ćwiczone przez uczestników, szkolenie wymaga od uczestników dużej aktywności.

Program szkolenia

WARSZTAT I
 1. Wprowadzenie do terapii behawioralnej.
 2. ADHD – wykład w pigułce.
 3. „Okulary na ADHD”, czyli możliwości wsparcia dziecka w przypadku objawów nadruchliwości, impulsywności, zaburzeń uwagi.
 4. ADHD a zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania – różnicowanie objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej od niepożądanych zachowań.
 5. Behawioralna analiza zachowania, czyli czemu niepożądane zachowanie ciągle się powtarza.
 6. Pochwała terapeutyczna.
 7. Skuteczne wydawanie poleceń.
 8. System żetonowy.
 9. System: Przywilej – Zasada – Konsekwencja.
 10. Umowa z dzieckiem.
 11. Praca ze złością /procedura, kodeks złości.
 12. Superwizja.
WARSZTAT II
 1. Zaburzenia lękowe:
  • Odmowa chodzenia do szkoły.
  • Dziecko z lękiem separacyjnym.
  • Fobia społeczna.
 2. Dziecko w sytuacji kryzysowej (rozwód rodziców, przemoc ze strony rówieśników, śmierć bliskiej osoby).
 3. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.
 4. Choroba tikowa.

Termin szkolenia

29-30.10.2022
26-27.11.2022
Szkolenie dwuczęściowe, łącznie 40-to godzinne, obejmuje dwa dwudniowe zjazdy – każdy po 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 18.00

Koszt szkolenia

1350 PLN