Oferta aktualnych szkoleń

Socjoterapia, TUS, TZA – pomoc dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności w funkcjonowaniu społecznym

Szkolenie prowadzi:

mgr Kinga Zając

Socjoterapeuta, psychoterapeuta, pedagog. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel wspierający, nauczyciel terapeuta oraz socjoterapeuta. Obecnie na stałe współpracuje z Poradnią Poza Schematami w Warszawie, gdzie prowadzi grupy socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, a także treningi przeciwdziałania agresji. Prowadzi także terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w licznych szkoleniach poszerzających wiedzę terapeutyczną, w tym w szkoleniu TZA ART w Instytucie Amity oraz ukończyła III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”. Prowadziła szkolenia edukacyjne, treningowe dla nauczycieli, rodziców, psychologów i pedagogów pracujących w instytucjach oświatowych.

Charakter i zakres szkolenia

Wkroczenie pomocy psychologicznej do oświaty i instytucji niezwiązanych z działalnością medyczną spowodowało powstanie wielu sporów na temat jej celów, zadań oraz rozumienia. W swojej wieloletniej pracy spotykałam rodziców, którzy oczekiwali od szkoły podejmowania działań będących domeną psychoterapii. Zaczęły zacierać się granice między tym, co ma charakter terapeutyczny (leczący), a tym, co można ogólnie określić jako działalność wspomagającą rozwój, pomagającą w rozwiązywaniu problemów, pokonywaniu trudności udzielaną przez osoby, które są profesjonalistami.
Kiedy rozpoczynałam swoją pracę w szkole, trudno było odnaleźć w zaleceniach poradni psychologiczno- pedagogicznych zapisy dotyczące objęcia dziecka zajęciami socjoterapeutycznymi. Chociaż rozwój ruchu socjoterapeutycznego w Polsce przypada na lata osiemdziesiąte XX wieku, dopiero od niedawna obserwuję zainteresowanie tą formą oddziaływań. Wiele placówek oświatowych boryka się z trudnościami związanymi z brakiem specjalistów w tym zakresie. Większość nauczycieli, a także samych dyrektorów placówek ma bardzo małą wiedzę na temat tego rodzaju oddziaływań.
Celem szkolenia jest przybliżenie pojęcia socjoterapii, TUS, TZA jako jednych z wielu metod wspomagających rozwój młodego człowieka. Uczestnicy dowiedzą się, jaka jest różnica między poszczególnymi formami, co stanowi ich główny cel oraz jakie są wskazania do ich zastosowania. Ponad to poruszone zostaną aspekty związane z diagnozą, sposobem organizacji zajęć z uwzględnieniem doboru grupy, struktury, metod i technik pracy. Istotnym elementem będzie także sposób konstruowania scenariuszy zajęć, określanie celów proponowanych ćwiczeń, zadań, jak również sposób ich omawiania. Uwzględnione zostaną również aspekty związane z procesem grupowym, najczęstszymi trudnościami spotykanymi w pracy oraz sposobami poradzenia sobie z nimi.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy wkładowo-warsztatowej. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Oddziaływania o charakterze socjoterapeutycznym:
  • pojęcie socjoterapii, treningu umiejętności społecznych, Treningu Zastępowania Agresji
  • różnica między poszczególnymi formami,
  • podstawowe cele pracy,
  • adresaci oddziaływań.
 2. Diagnoza socjoterapeutyczna.
 3. Organizacja zajęć:
  • dobór grupy,
  • struktura zajęć,
  • metody i techniki pracy.
 4. Proces grupowy:
  • fazy procesu grupowego,
  • grupowe role,
  • normy i zasady w grupie,
  • trudności w pracy z grupą.
 5. Konstrukcja zajęć:
  • dobór ćwiczeń, zadań,
  • sposób wprowadzania i omawiania struktur,
  • przykładowe scenariusze.

Termin szkolenia

29-30 stycznia 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 18.00

Koszt szkolenia

630 PLN