Oferta aktualnych szkoleń

TZA i inne skuteczne techniki pracy i interwencji CBT stosowane w obszarach różnych zaburzeń

Szkolenie prowadzi:

mgr Małgorzata Gontarek

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina i wraz z innymi trenerami rozpowszechnia tę metodę pracy. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje(obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Jest założycielem i dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką rekomendowaną przez PTP.

Charakter i zakres szkolenia

Propozycja programowa skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania i emocji w przebiegu różnych zaburzeń klinicznych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Szkolenie przybliża postępowanie z pacjentem dziecięco-młodzieżowym w kontekście uwzględnienia społecznych, osobowościowych i pozaosobowościowych czynników warunkujących mechanizmy występowania zachowań agresywnych i przemocowych, zaburzeń nastroju i lękowych. Istotne miejsce w programie szkolenia zajmują także czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji w przebiegu osiągania zmiany w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

Część I – Krótkie spojrzenie na terapię poznawczo-behawioralną
 1. Tło historyczne (od psychoanalizy, poprzez Ellisa i Becka do trzeciej fali CBT), dynamika rozwoju.
 2. Podstawowe założenia terapii poznawczo-behawioralnej, czyli:
  • jak aktywność poznawcza wpływa na zachowanie człowieka,
  • treści i procesy poznawcze, które można modyfikować,
  • rozwój relacja, interakcja.
 3. Model ABC Ellisa.
 4. Rozpoznawanie myśli automatycznych, przekonania pośredniczące, przekonania kluczowe.
 5. Zniekształcenia poznawcze.
 6. Przedstawienie badań nad skutecznością terapii.
Część II – Techniki terapeutyczne, modele poznawcze
 1. Cechy terapii poznawczo-behawioralnej: aktywna, dyrektywna.
 2. Konceptualizacja problemu w oparciu o: wywiad dotyczący rodziny, historię życia, badanie stanu psychicznego i inne.
 3. Znajomość ICD 10: krótkie spojrzenie na zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.
 4. Interwencje: poznawcze i behawioralne.
 5. Przykładowe techniki:
  • monitoring nastoju
  • alternatywne myślenie,
  • ekspozycje wyobrażeniowe i na żywo,
  • trening umiejętności,
  • trening samokontroli,
  • dekatastrofizacja,
  • przekierowanie uwagi,
  • relaksacja,
  • TZA
 6. Specyfika CBT u dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia

9,10,11 grudnia 2022
Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 8:00 – 18.00
Niedziela 8:00 – 15.00

Koszt szkolenia

695 PLN