Oferta aktualnych szkoleń

Lęk – kliniczna diagnoza psychologiczna i psychoterapia w podejściu integracyjnym

Szkolenie prowadzi:

dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk

Specjalista psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i superwizor posiadający certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jak również Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii EAP, terapeuta i trener psychodramy Psychodrama Institut für Europa i Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracownik naukowy Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, psychoterapeutka w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. Na co dzień praktykuje jako psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizor psychoterapii. Głowny obszar zainteresowań badawczych oraz praktyki klinicznej obejmuje diagnozę kliniczną, pomoc psychologiczną osobom w kryzysie oraz psychoterapię osób z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz zaburzeniami odżywiania. Prowadzi wykłady, warsztaty i superwizje w kursach psychoterapii akredytowanych przez SNP PTP.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia i jego podstawowym założeniem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wskaźnikami psychologicznej (klinicznej) diagnozy zróżnicowanych objawów lękowych oraz terapii psychologicznej z zastosowaniem technik behawioralno-poznawczych i psychodramy. Lęk to naturalny stan emocjonalny pojawiający się w życiu człowieka, będący jego niezbędnym elementem. Jednak u części osób przybiera on formę nasiloną, trwającą dłużej w czasie – wówczas może stać się poważnym zaburzeniem uniemożliwiającym radzenie sobie, obniżającym jakość życia i ograniczającym codzienne funkcjonowanie, powodując tym samym cierpienie psychiczne. Zaburzenia lękowe są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych.
Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów chcących poszerzyć wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom dorosłym ze zróżnicowanymi objawami i zaburzeniami lękowymi.

Szkolenie nie jest adresowane do certyfikowanych psychotearpeutów poznawczo-behawioralnych lub certyfikowanych psychodramatystów – zapraszamy psychologów, terapeutów w trakcie szkolenia, także specjalistów innych profesji (np.pedagogów), którzy chcą poznać warsztat pracy z lekiem oparty o psychodramę i CBT.

Forma zajęć

Podstawową formą szkolenia jest warsztat z elementami seminarium i superwizji z zastosowaniem metody psychodramy.

Program szkolenia

Program koncentruje się na podejściu integracyjnym w pracy nad redukcją objawów lękowych z zastosowaniem technik psychodramy i terapii behawioralno-poznawczej. Psychodrama jako metoda pracy z indywidualnym pacjentem oraz jako forma pracy w grupie terapeutycznej pozwala poprzez odwołanie się do specyficznych technik pracować nad poznawczym i emocjonalnym wglądem w psychologiczne mechanizmy lęku, jednocześnie pozwala na pracę nad redukcją oporu w pracy z pacjentem ze zróżnicowanymi objawami lęku, o różnym stopniu nasilenia. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami pracy poznawczej i psychodramatycznej w różnych typach lęków (np. fobiach, napadach paniki).

Szczegółowe cele szkolenia obejmują :
  • zdobycie naukowo udokumentowanej i praktycznej wiedzy z obszaru zaburzeń lękowych oraz poznanie mechanizmów powstawania lęku i jego objawów z perspektywy różnych podejść terapeutycznych (podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, psychodrama),
  • tworzenie konceptualizacji problematyki pacjenta z zaburzeniami lękowymi oraz planowanie procesu terapeutycznego w oparciu o integrację technik terapeutycznych,
  • zapoznanie się z technikami pracy terapeutycznej z różnymi objawami lękowymi -zaproponowanie podejścia integracyjnego (psychodrama i techniki behawioralno-poznawcze).
Treści programowe szkolenia obejmują:
  1. Podstawy neuronauki w pracy z lękiem i jego objawami – podstawowe założenia w kontekście integracyjnego zastosowania technik terapii behawioralno-poznawczej i psychodramy.
  2. Techniki poznawcze i behawioralne oraz psychodramy w pracy z objawami lękowymi:
    • Psychologiczna konceptualizacja przypadków osób z objawami lękowymi w podejściu CBT – zaburzenia lękowe (w połączeniu z prezentacją studium przypadku + ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem doświadczenia uczestników z pracy zawodowej)
    • Zastosowanie technik behawioralnych i poznawczych oraz psychodramy – w pracy terapeutycznej z pacjentami ujawniającymi zróżnicowane objawy lęku jawnego i pod postacią somatyczną.

Termin szkolenia

2, 3 kwietnia 2022r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 9:00 – 18.00

Koszt szkolenia

695 PLN