Oferta aktualnych szkoleń

Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem

Szkolenie prowadzi:

dr n. hum. Eliza Kiepura

Specjalista psychologii klinicznej i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia

Proponowane szklenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy rozwoju dziecka w najwcześniejszych etapach życia oraz pracy psychologa z rodzinami z najmłodszymi dziećmi. Główne cele szkolenia obejmują: 1) omówienie prawidłowości rozwoju w najwcześniejszych etapach życia, 2) przedstawienie podstaw i uwarunkowań typowego i atypowego rozwoju w okresie prenatalnym, niemowlęcym i poniemowlęcym z perspektywy współczesnej wiedzy z zakresu psychologii i psychopatologii rozwoju oraz 3) odniesienie wiedzy płynącej z badań do praktyki klinicznej. Obszerna część szkolenia jest poświęcona aspektom praktycznym pracy psychologa z rodzinami najmłodszych dzieci, w tym – omawianiu przykładów klinicznych.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • najwcześniejszy okres życia w perspektywie psychopatologii rozwojowej
  • zdrowie psychiczne niemowląt i małych dzieci
 2. Okres prenatalny i noworodkowy
  • rozwój i przygotowanie do intersubiektywnego kontaktu z opiekunami w okresie prenatalnym
  • psychologia i psychopatologia ciąży i okresu okołoporodowego
  • badania nad mechanizmami zależności między wczesnymi doświadczeniami a dalszym rozwojem dziecka
 3. Wczesna interwencja i pomoc psychologiczna rodzinom w okresie perinatalnym
  • wykorzystanie Skali Brazeltona we wczesnym wspieraniu kontaktu rodzice-dziecko
  • przykłady kliniczne
  • praca warsztatowa i dyskusja
 4. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy
  • zdrowie psychiczne dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
  • typowość i atypowość rozwoju w pierwszych trzech latach życia
  • przykłady kliniczne i dyskusja
 5. Formy i strategie pracy psychologa z rodzinami z dzieckiem w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
  • wczesne wspieranie relacji rodzice-dziecko
  • diagnoza a pomoc psychologiczna
  • przykłady kliniczne i praca warsztatowa
  • dyskusja podsumowująca szkolenie

Termin szkolenia

19, 20 marca 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9 – 18.00
Niedziela 9 – 13.30

Koszt szkolenia

530 PLN