Oferta aktualnych szkoleń

Tajemnice okaleczonego soma i psyche
– zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi ponad dwadzieścia grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Jest autorem i współautorem około 60 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej” oraz nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019). Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Charakter i zakres szkolenia

Autoagresja jest zjawiskiem złożonym, interdyscyplinarnym, wobec którego określenie wyraźnych granic nie jest zupełnie oczywiste. Obejmuje różne zjawiska, autoagresję pośrednią (w której ryzyko śmierci czy poważnych uszkodzeń ciała nie jest bezpośrednie) oraz bezpośrednią (związaną z atakowaniem swojego ciała), o różnej skali. Jest zjawiskiem powszechnym, dotyczy już około 15-20% populacji młodzieżowej, ale w większości przypadków nie ma bardzo poważnego charakteru. Bywa jednakże dramatycznym problemem, związanym z bezpośrednim zagrożeniem życia. Dobra diagnoza jest więc podstawowo ważna. W populacji młodzieżowej obserwujemy wyraźne zwiększanie się liczby zachowań autoagresywnych oraz prób samobójczych. Odróżnienie tych fenomenów (zachowań autoagresywnych od prób samobójczych) jest kluczowe (bowiem związane jest z innym rodzajem postępowania), ale często jest trudnym zadaniem dla profesjonalistów zdrowia psychicznego. W dodatku praca z pacjentami sakookaleczającymi się czy zagrożonym samobójstwem jest obciążająca emocjonalnie. Budzi złożone i trudne emocje, bywa że wikła i uruchamia złożone uczucia przeciwprzeniesieniowe.
Profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą przywiązują obecnie coraz większą wagę do zjawisk samookaleczania się, nadużycia leków, myśli i zamiarów samobójczych.
Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia diagnostyczne, budowanie sieci wsparcia (z ważnym pytaniem – kiedy odesłać do psychiatry/sugerować hospitalizację psychiatryczną), metody pracy z osobami przejawiającymi zachowania autoagresywne.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej.

Program szkolenia

 1. Autoagresja (samouszkodzenia / samookaleczenia) – rodzaje zachowań autoagresywnych, problemy definicyjne, skala zjawiska.
 2. Próby rozumienia zachowań autoagresywnych – autoagresja a przywiązanie, regulacja uczuć, obraz Ja, doświadczenia traumatyczne.
 3. Autoagresja a próba samobójcza – różnicowanie. Zachowania autoagresywne jako prekursor zachowań samobójczych.
 4. Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autoagresywnych.
 5. Wywiad w kierunku autoagresji; jak rozmawiać.
 6. Zachowania autoagresywne a rodzina. Samouszkodzenie jako sygnał skierowany do osób znaczących.
 7. Postępowanie terapeutyczne w pracy z osobami autoagresywnymi.
 8. Zasady bezpieczeństwa w pracy z osobami autoagresywnymi – informowanie rodziny, konstruowanie sieci wsparcia, tajemnica kontaktu terapeutycznego; zagadnienia prawne i dylematy etyczne.
 9. Regulacja uczuć osoby pomagającej w relacji z pacjentem podejmującym zachowania autoagresywne. Obciążenia wynikające z relacji terapeutycznej – przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
 10. Superwizja grupowa – jako forma uzyskiwania wsparcia – zajęcia praktyczne.
 11. Studium przypadków.

Termin szkolenia

17, 18 kwietnia 2021 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN