Oferta aktualnych szkoleń

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
jako skutecznej metody pomagania w dążeniu do zmiany

Prowadzący szkolenie:

dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM). Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zajmuje się też działalnością dydaktyczno-szkoleniową i naukową. Prowadzi warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup odbiorców (m.in. studentów psychologii, uczestników szkół psychoterapii, terapeutów uzależnień, asystentów rodziny, czy pracowników służby zdrowia). Redaktor naukowy i współautor publikacji na temat dialogu motywującego.

Charakter i zakres szkolenia

Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem, które powstało początkowo jako metoda do pracy nad zmianą u osób z problemem uzależnienia od alkoholu (Miller, 1983), stosowana jako alternatywa do konfrontacyjnej postawy w terapii uzależnień. Stopniowo wraz z rozwojem metody, poszerzał się również zakres jej stosowania i obecnie wykorzystuje się ją zarówno w różnych obszarach terapii uzależnień i psychoterapii, jak i w pomocy społecznej, resocjalizacji, medycynie, edukacji i wielu innych dziedzinach. O skuteczności stosowania tej metody w zakresie pracy nad zmianą świadczą wyniki setek badań przeprowadzonych przez ponad trzydzieści lat stosowania DM (Miller i Rollnick, 2014). Twórcy DM, William R. Miller i Stephen Rollnick, w jednej z definicji opisują dialog motywujący jako “oparty na współpracy sposób prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany” (Miller i Rollnick, 2014). Tej metody rozmawiania związanej również z pewną specyficzną postawą wobec rozmówcy można się nauczyć i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy, zwłaszcza w obszarze szeroko pojętej pomocy, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy. Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych.
Szkolenie ma na celu wstępne zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany. Uczestnicy poznają tzw. „ducha” DM oraz podstawowe umiejętności i procesy wykorzystywane w pracy DM. W ramach ćwiczeń warsztatowych będą mieli okazję przećwiczyć prowadzenie rozmów w taki sposób, aby zachęcić rozmówcę do zmiany, utrzymując jednocześnie pełną współpracy i akceptacji relację, pomagającą wydobywać z rozmówcy jego własne mocne strony i możliwości zmiany. Dowiedzą się również jak powstrzymywać zachowania utrudniające uzyskanie zmiany i utrzymanie współpracy.

Forma zajęć

Realizowane jest w przeważającej części w formie warsztatowej. Metody pracy obejmują: elementy mini-wykładu, ćwiczenie umiejętności na materiale własnym, pracę w parach i grupach, a także prezentację filmów video.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM,
  • Wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM,
  • Omówienie podstawowych pojęć i definicji DM, w tym jego ducha i założeń,
  • Podstawowe umiejętności oraz procesy DM,
  • Ćwiczenie rozmów w stylu DM.

Szkolenie przeznaczone jest dla

Osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem ludziom w dążeniu do zmiany – psychologów, lekarzy, terapeutów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej itp.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 19:30
Niedziela 8:00 – 16:30
Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Termin zajęć

22, 23 września 2018

Koszt szkolenia

590 PLN