Oferta aktualnych szkoleń

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia.

Prowadzący szkolenie:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy terapeutycznej z traumami relacyjnymi, które często dotykają kolejnych pokoleń w rodzinach. Poświęcone jest teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy terapeutycznej z klientami, którzy doświadczyli w dzieciństwie wielu deprywacji i krzywd, pracy z klientami z zaburzeniami przywiązania, z dysregulacją emocjonalną, pacjentami w oporze, nieufnymi, z którymi trudno jest nawiązać sojusz roboczy. Szkolenie zaprezentuje autorki model pracy z takimi pacjentami, wypracowany w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i w związanymi z nim ośrodkami. Wykorzystywane są w nim najnowsze modele pracy z przewlekłą traumą, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną, a także pracy z ciałem, którego znaczenie, szczególnie w kontekście funkcjonowania osób po traumie, rośnie we współczesnym myśleniu psychoterapeutycznym.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami wykładowymi z ilustracją przykładów klinicznych.

Program

 1. Trauma dziecięca – kwestie terminologiczne, dyskusja pojęć, diagnoza (zmiany w nowych systemach klasyfikacyjnych)
 2. Trauma typu I (jednorazowe, gwałtowne zdarzenie traumatyczne) a przewlekłe wewnątrzrodzinne urazy interpersonalne
 3. Kluczowa problematyka posttraumatyczna u dzieci: ponowne przeżywanie, dysocjacja, zaburzenia regulacji emocjonalnej, stosunek do ciała itd.
 4. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),
  • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,
  • diagnostyka różnicowa w tym zespół:
   • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,
   • FAS,
   • ADHD,
   • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
   • PTSD,
   • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,
   • dziecko lękowo-depresyjne itp.
 5. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.
 6. Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych
  • przywiązanie zdezorganizowane,
  • wpływ na regulację emocjonalną.
 7. Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:
  • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,
  • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,
  • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).
 8. Trauma dziecięca a zdolność do mentalizowania.
 9. Funkcjonowanie społeczne dzieci doświadczających przewlekłych traum interpersonalnych.
 10. Trauma a zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży.
 11. Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów
  • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.
 12. Rokowania dotyczące dzieci z RAD i po doświadczeniach traumatycznych:
  • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,
  • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?
  • Jak funkcjonują po latach dzieci krzywdzone?
 13. Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania i poważną problematyką posttraumatyczną?
  • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,
  • skuteczne metody terapeutyczne.
 14. Zagadnienia prawne i etyczne:
  • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,
  • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,
  • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 15. Praca własna – superwizja grupowa.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 9:00 do 19:00
Niedziela 9:00 – 19:00

Termin

7,8,9 grudnia 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

650 PLN