Oferta aktualnych szkoleń

Psychoterapia jedzących za dużo

Prowadzący szkolenie:

lek. med. Dagmara Kuczyńska-Ginko

psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, ma też certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. Lekarz. Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca autorskich programów szkoleniowych. Jest nauczycielem i superwizorem 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń jedzenia i zaburzeń osobowości. Poetka i artysta-grafik, prowadzi także prywatną praktykę.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie jest propozycją dla profesjonalistów pomagających pacjentom nadużywającym jedzenia. Wprowadza do alternatywnej, psychoterapeutycznej — w stosunku do rozlicznych diet — koncepcji zmiany modelu żywienia. Szkolenie przygotowuje do tworzenia autorskich programów terapii dla osób z problemami nadwagi, otyłości i objadających się. Szkolenie jest przewidziane dla profesjonalistów prowadzących psychoterapię lub pomoc psychologiczną, posiadających wyższe wykształcenie w naukach społecznych, humanistycznych lub medycznych.

Forma zajęć

Ćwiczenia, wykłady, self-experience, prezentacja multimedialna.

Program szkolenia

 • Jedzenie normalne i jedzenie nienormalne — diagnoza wg DSM IV-TR.
 • Wywiad z pacjentem i rodziną.
 • Historia jedzenia w ujęciu antropologicznym — do jakiego jedzenia jesteśmy przystosowani przez naturę.
 • Stajemy się tym, co zjadamy. Fizjologiczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne oddziaływanie materii na ciało, umysł i duszę.
 • Wokół rodzinnego stołu — jedzenie to sprawa rodzinna. Podejście systemowe.
 • Wpływ osobowości na model i nawyki żywienia.
 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania jedzenia. Rola marketingu, reklamy, przekazów medialnych.
 • Psychoterapia zaburzeń jedzenia.
 • Jak w gąszczu dobrych rad i inwazji dietetyków znaleźć miejsce dla siebie.
 • Nadwaga i otyłość — tworzenie programów autorskich dostosowanych do pacjenta.
 • Terapia grupowa osób objadających się.
 • Głodówki i niedojadanie, naturalne przystosowanie się do okresów głodu.
 • Pokarmy rytualne. Mity i przekonania na temat jedzenia.
 • Żywienie w somatycznych i psychicznych dysfunkcjach organizmu.

Harmonogram

Piątek 10:00 – 18:00
Sobota 10:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:00
Szkolenie obejmuje 23 godziny dydaktyczne

Termin szkolenia

25,26,27 stycznia 2019 r.

Koszt szkolenia

650 PLN