Oferta aktualnych szkoleń

Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku

Szkolenie prowadzi mgr Ewa Stankowska

Specjalista psychologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Od chwili założenia do 2002 roku prezes Zarządu WTTS. Od 1998 roku prowadzi kursy terapii systemowej. Pełni funkcję kierownika specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym oraz Ośrodek Terapii Rodzin w Poznaniu. Pracuje z pacjentami w obszarze terapii indywidualnej, rodzinnej, par i grupowej. Charakter i zakres szkolenia Spotkanie ma na celu przyjrzenie się zagadnieniu lęku i przyswojeniu kolejnych kroków pracy terapeutycznej prowadzących od “problemu” do “nieproblemu”. Transformacja pojęcia lęku spostrzeganego jako wróg i przeciwnik, w sprzymierzeńca i przyjaciela. Odmienne postrzeganie leku ma pomóc terapeucie przeformułować problem tak, by klient zyskał nowe, skuteczne rozwiązania. Zajęcia przedstawią uczestnikom konkretny model postępowania terapeutycznego, realizujący pracę w sekwencji 10 kroków – w oparciu o założenia teoretyczne terapii systemowej. Model ten jest użyteczny terapeutom i klientom tak w formie pracy grupowej jak i indywidualnej. Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter pracy seminaryjno-warsztatowej, ilustrowanej analizą przypadków i prowadzonych sesji terapii lęku. Program szkolenia
 1. Społeczny kontekst lęku.
 2. Zmiana ram znaczeniowych – wartościowanie lęku.
 3. Różnorodność form opisu i prezentacji lęku: przypowieści, pytania, konotacje, miejsce w systemie, kontekst społeczny, przestrzenny, czasowy.
 4. Dystansowanie się od lęku.
 5. Poznawanie obszarów problemowych i poza problemowych.
 6. Przeformułowania – zorientowanie na zasoby i rozwiązania.
 7. Eksperymentowanie z funkcjami lęku.
 8. Interpersonalny aspekt zachowań lękowych.
 9. Postawa terapeuty wobec lęku i jego posiadaczy – klientów lękowych.
 10. Reżyserowanie “lękowej” przyszłości.
 11. Tworzenie nowej narracji o życiu z lękiem.
 12. Od lęku – wroga do lęku – przyjaciela.
Termin szkolenia 2, 3 grudnia 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia 480 PLN