Oferta aktualnych szkoleń

Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia

Szkolenie prowadzi

mgr Ewa Bąk

Psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW. Członek zespołu szkoleniowego Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW. Członek zwyczajny Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im Hanny Segal. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Wydziału Psychologii UW, studiów podyplomowych z Filozofii XX wieku i Socjologii Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas w Warszawie.Psychoterapeutka z ponad 20 letnim stażem w pracy klinicznej z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (poradnia dla dzieci z autyzmem i ich rodzin, oddział psychiatrii dzieci i młodzieży), Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SYNAPSIS w Warszawie, Ośrodku Psychoterapii RASZTÓW w Warszawie. Ponadto superwizując zespoły kliniczne Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, Szpitala Psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie oraz pracę kliniczną indywidualnych psychoterapeutów. W ramach gabinetu prywatnego prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin. Autorka wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w periodykach polskich i międzynarodowych. Zainteresowania kliniczne – załamanie okresu dojrzewania, terapia adolescentów; zaburzenia osobowości w odniesieniu do współczesnego świata, praca na pograniczu psychoanalizy, filozofii i socjologii. Od kilku lat jest uczestniczką seminarium szkoleniowego dotyczącego psychoanalitycznej pracy z rodziną prowadzonego przez dr Anastasię Nakov.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter seminaryjno – warsztatowy. W ramach zaproponowanej formuły uczestnicy zostaną zapoznani z psychoanalitycznym paradygmatem myślenia i rozumienia zaburzenia osobowości paranoidalnej i schizoidalnej. W oparciu o przykłady kliniczne zostanie zaprezentowana wiedza teoretyczna oraz sposób pracy z zaburzeniem.

Forma zajęć

Uczestnicy szkolenia będą zdobywali wiedzę aktywnie uczestnicząc w ćwiczeniach i dyskusjach prezentowanych przykładów klinicznych.

Program szkolenia

Dzień pierwszy
wykład i opisy przypadku ilustrujące zagadnienie, omówienie i dyskusja

Dzień drugi
zajęcia seminaryjno-warsztatowe (praca w oparciu o materiały kliniczne)
-diagnoza, psychodynamiczne rozumienie osobowości paranoidalnej i schizoidalnej, specyfika dynamiki tworzenia się symptomów, natura psychotycznej organizacji osobowości, podstawowe mechanizmy obronne, budowanie relacji
-organizacja leczenia, zawieranie kontraktu, setting,
-specyfika pracy terapeutycznej, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, załamania leczenia, kończenie leczenia

Dzień trzeci
zajęcia seminaryjne w oparciu o przykłady kliniczne
-osobowość paranoidalna i schizoidalna jako forma adaptacji do środowiska, charakterystyka rodzinna
-funkcja kontenerowania w psychoterapii osobowości paranoidalnej i schizoidalnej
-osobowość paranoidalna i schizoidalna jako manifestacja załamania rozwoju w adolescencji

Termin szkolenia

14,15,16 grudnia 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 16.45 – 20.00
Sobota 9.00 – 18.30
Niedziela 9.00 – 14.00

Koszt szkolenia

620 PLN