Oferta aktualnych szkoleń

Zaburzenia osobowości
z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza kliniczna – interwencja psychologiczna

Szkolenie prowadzi

dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor posiadający certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jak również Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii EAP, terapeuta i trener psychodramy Psychodrama Institut für Europa i Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracownik naukowy Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia ”Dąbrówka” w Gliwicach. Zajmuje się psychoterapią nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, prowadzi warsztaty i wykłady w Śląskiej Szkole Psychoterapii.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie poświęcone będzie zapoznaniu uczestników z wiedzą na temat psychologicznej diagnozy klinicznej zróżnicowanych postaci patologii osobowości wraz z dominującymi w ich przebiegu mechanizmami obronnymi modelującymi specyfikę funkcjonowania tych osób. W czasie szkolenia przedstawione zostaną kliniczne metody rozpoznawania objawów chorobowych oraz ich specyfiki u osób ze zróżnicowanymi typami zaburzeń osobowości. Przedstawione zostaną również wskazówki do prowadzenia interwencji i rozmów psychologicznych z osobami zaburzonymi na poziomie neurotycznym, a także głębszym w odniesieniu do struktury osobowości. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie podstawowych zasad i kluczowych elementów warsztatu psychoterapeuty w pracy z klientem na etapie konsultacyjnym (przygotowawczym) przed rozpoczęciem psychoterapii.
Szkolenie poświęcone będzie klinicznym metodom oceny osobowości i nie obejmuje diagnostyki z wykorzystaniem badań testowych.

Forma zajęć

Zajęcia obejmują formy pracy seminaryjno-warsztatowej z wykorzystaniem elementów psychodramy.

Program szkolenia

  1. Definiowanie zaburzeń osobowości z perspektywy medycznej i psychologicznej – różnicowanie, terminologia.
  2. Kliniczna diagnoza psychopatologii struktury osobowości – psychologiczna charakterystyka dysfunkcji struktury osobowości na poziomie neurotycznym, borderline, psychotycznym.
  3. Objaw psychopatologiczny – jego znaczenie, diagnoza z perspektywy poziomu dysfunkcji struktury osobowości:
    • specyfika i rozpoznawanie funkcji objawu u osób z różnymi typami zaburzeń osobowości np. borderline, symbiotycznej, narcystycznej, unikającej, chorych z zaburzeniami odżywiania.
  4. Wskazania do prowadzenia diagnozy i rozmowy psychologicznej z osobami zaburzonymi na poziomie neurotycznym i głębszym w odniesieniu do struktury osobowości.
  5. Istnieje możliwość pracy superwizyjnej z materiałem pod postacią historii życia oraz kontaktu konsultacyjnego/terapeutycznego 1-2 pacjentów uczestników szkolenia.

Termin szkolenia

Trzydniowe szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne.
16,17,18 listopada 2018

Planowany harmonogram zajęć
piątek 15:30 -19:30
sobota 9:00 -18.00
niedziela 9:00 -14.00

Koszt szkolenia

650 PLN