Oferta aktualnych szkoleń

Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Gontarek

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies). Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina. Wraz z innymi trenerami rozpowszechniła tę metodę pracy w Polsce. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Jest dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką i trenerem rekomendowanym przez PTP. Charakter i zakres szkolenia Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania teoretycznych metod wspomagających zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz kontrolowanie związanej z nimi sfery przeżywania.

Propozycja programowa skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.

Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie uwarunkowań występowania agresji, podstawowych zasad treningu umiejętności prospołecznych, prezentację przebiegu i założeń treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego. Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną. Program szkolenia
  1. Społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; osobowościowe i pozaosobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań agresywnych i przemocowych.
  2. Metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.
  3. Omówienie głównych założeń TZA wg. Goldsteina.
  4. TZA jako sposób pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
  5. Czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji.
  6. Trening umiejętności prospołecznych – techniki kształtowania umiejętności społecznych.
  7. Trening kontroli złości – – prezentacja z komentarzem.
  8. Trening wnioskowania moralnego – prezentacja z komentarzem.
  9. Zasady współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka, zapobieganie agresji poprzez zadania interdyscyplinarne.
Termin szkolenia 8, 9 kwietnia 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia 460 PLN