Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Otyłość i zaburzenia odżywiania u dzieci i adolescentów

Szkolenie prowadzi:

Dr hab. Joanna Radoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację psychologii klinicznej dziecka) i jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. W pracy zawodowej, łączy zainteresowania kliniczne i badawcze zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci oraz adolescentów. Drugi obszar zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci chorych somatycznie i ich rodzin. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jej aktualne zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą indywidualnych i relacyjnych uwarunkowań objadania się u dzieci, adolescentów i młodych dorosłych.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie przejawów i mechanizmów psychicznych oraz relacyjnych uwikłanych w powstawanie i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Omówione zostaną właściwości relacji z matką, relacji w rodzinie oraz psychicznego funkcjonowania dziecka z zaburzeniami dotyczącymi odżywiania. Wskazane zostaną czynniki chroniące oraz ryzyka dotyczące powstawania przedstawianych zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rozwojowego. Przedstawione zostaną wybrane problemy kliniczne w pracy z pacjentami oraz rodzicami.

Program szkolenia

Dzień pierwszy
Otyłość u dzieci i adolescentów
 1. Diagnoza kliniczna dzieci i adolescentów
 2. Otyłość jako problem kliniczny przejawy, kryteria diagnozy
 3. Otyłość a zaburzenia odżywiania
 4. Rodzaje otyłości
 5. Funkcje otyłości dla osoby
 6. Zaburzenia psychiczne u otyłych pacjentów
 7. Trudności psychiczne u otyłych dzieci i adolescentów. Poczucie tożsamości otyłego dziecka i adolescenta.
 8. Zaburzenia obrazu ciała u otyłych pacjentów
 9. Relacje w rodzinie otyłego pacjenta
 10. Właściwości relacji matka – dziecko- otyłe
 11. Problemy dzieci i adolescentów otyłych w kontakcie z rówieśnikami
 12. Psychiczne i społeczne konsekwencje występowania otyłości u dzieci i adolescentów
 13. Wybrane problemy pracy klinicznej z dziećmi, adolescentami i rodzicami
Objadanie u dzieci i młodzieży
 1. Postacie objadania: Binge eating disorder (BED) & Loss of control eating (LOC).
 2. Kryteria diagnostyczne
 3. Trudności diagnostyczne
 4. Interpretacje kliniczne problemu objadania
 5. Podstawowe zadania psychologa
Dzień drugi
Odmowa jedzenia i przejadanie u małych dzieci
 1. Rola jedzenia I karmienia w relacji matka – dziecko
 2. Relacja karmienia
 3. Przyczyny zainteresowania wczesnymi problemami odżywiania u dzieci.
 4. Zaburzenia karmienia i zaburzenia odżywiania u dzieci.
 5. Matki dzieci z zaburzeniami karmienia i odżywiania u dzieci
 6. Funkcje macierzyństwa a rozwój dziecka
 7. Zaburzenia odżywiania u matek a zaburzenia karmienia i odżywiania u dzieci
 8. Klasyfikacja diagnostyczna: DC: 0-5. Przejadanie, niedojadanie, atypowe zaburzenia odżywiania.
 9. Przykłady zaburzeń odżywiania u dzieci. Anoreksja u dzieci.
 10. Specyfika odmowy jedzenia oraz funkcje dla dziecka i jego rodziców.
 11. Trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym u dzieci z zaburzeniami karmienia i odżywiania.
 12. Mechanizmy odpowiedzialne za pojawianie się problemów z jedzeniem u dzieci np. trudności w przebiegu procesu separacji – indywiduacji
 13. Konsekwencje wczesnych zaburzeń odżywiania
 14. Wybrane problemy pracy klinicznej z dziećmi i rodzicami
Dzień trzeci
Zaburzenia odżywiania u adolescentów
 1. Adolescencja jako okres ryzyka dla zaburzeń odżywiania
 2. Specyfika patologii okresu dojrzewania
 3. Postacie zaburzeń odżywiania (ICD-11, DSM-V). Kryteria diagnozy zaburzeń odżywiania: anoreksja, ARFID (Avoidant/Restrictive Food Disorder), bulimia, zespół kompulsywnego objadania się.
 4. Epidemiologia?
 5. Osoby z zaburzeniami odżywiania. Trudności funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 6. Indywidualne, rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń odżywiania
 7. Zaburzenia odżywiania jako zaburzenia rozwoju.
 8. Rodzina pacjenta z zaburzeniami odżywiania
 9. Perspektywa rodziców pacjenta z zaburzeniami odżywiania
 10. Zaburzenia odżywiania u mężczyzn.
 11. Konsekwencje występowania zaburzeń odżywiania u osoby
 12. Specyfika trudności diagnostycznych dotyczących osób z zaburzeniami odżywiania. Współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych.
 13. Wybrane problemy pracy klinicznej z pacjentami i rodzicami

Termin szkolenia

14, 15, 16 marca 2025r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

piatek 9.00 – 17.00
sobota 9.00 – 17.00
niedziela 9:00 – 17.00

Koszt szkolenia

860 PLN