Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Metody pracy z dziećmi zmagającymi się z różnymi postaciami lęku oraz ich rodzinami

Szkolenie prowadzi:

mgr Joanna Bielecka

Jestem psychologiem, specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień kieruję zespołem psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Od wielu lat prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. W pracy wykorzystuję podejście systemowe oraz psychodynamiczne. Dużą cześć mojej pracy stanowi terapia systemowa rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie będzie miało na celu przybliżenie metod pracy z dzieckiem lękowym i jego rodziną w nurcie systemowym. Omówione zostaną lęki pojawiające się normatywnie w rozwoju dziecka oraz rola rodziny w ich wygaszaniu. Zwrócimy uwagę na reakcje rodziny zmniejszające i nasilające lęki. Zastanowimy się wspólnie kiedy możemy mówić o lęku normatywnie pojawiającym się w rozwoju, a kiedy o zaburzeniach lękowych. Omówimy także psychodynamiczne teorie powstawania zaburzeń lękowych.

Szczególną uwagę poświęcimy lękom separacyjnym, fobiom i zaburzeniom z lękiem uogólnionym. Zastanowimy się jak rozpoznawać sytuacje, kiedy lęk dziecka jest związany z doświadczaniem przez nie traumatycznych wydarzeń, w tym przemocy lub nadużyć. Zastanowimy się jak wtedy reagować.

Omówimy planowanie procesu terapeutycznego i miejsce rodzica w tym procesie. Odwołamy się do doświadczeń znanych światowych psychoterapeutów nurtu systemowego: prof. Petera Robera i prof. Arlene Vetere.

Forma zajęć

Szkolenie będzie składało się z wykładu, dyskusji w grupach, pracy nad opisami przypadków zarówno moich jak i jednym przypadkiem prof. Petera Robera.

Program szkolenia

 1. Omówienie lęków normatywnych pojawiających się w rozwoju dziecka i odróżnienie ich od zaburzeń lękowych:
  • omówienie lęków pojawiających się w rożnych okresach rozwojowych;
  • analiza roli rodziców w uspokajaniu bądź eskalowaniu lęków dziecka;
  • dyskusja na temat odróżniania lęków normatywnych i zaburzeń lękowych;
  • przedstawienie mechanizmów powstawania zaburzeń lękowych w ujęciu psychodynamicznym.
 2. Najczęstsze zaburzenia lękowe:
  • omówienie lęków separacyjnych, fobii i lęku uogólnionego;
  • różnicowanie zaburzeń lękowych od lęku wywołanego traumatycznymi sytuacjami w tym przemocą lub nadużyciem;
  • praca w grupach na opisach przypadków.
 3. Miejsce rodziny w terapii dziecka lękowego:
  • przedstawienie metod pracy stosowanych przez prof. Arlene Vetere;
  • analiza przypadku terapii dziecka lękowego prowadzonej przez prof. Petera Robera;
  • omówienie różnych form włączania rodziny w terapię dziecka lękowego;
  • dyskusja na temat trudności z którymi borykają się psychoterapeuci w praktyce;
  • praca w grupach na opisach przypadków.

Termin szkolenia

7 czerwca 2025r.
Jednodniowe szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

490 PLN