Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Kids’ Skills – program pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu

Szkolenie prowadzi:

Magdalena Szutarska, psycholog, trener, Ambasador Kids Skills w Polsce

Pracuje z dziećmi, dorosłymi, przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej i oświaty. Specjalizuje się w pracy z dziećmi po doświadczeniach urazowych.
Szkoli m.in. w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, pracy z dzieckiem, kart metaforycznych (certyfikowany terapeuta, trener oraz superwizor Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – PSTTSR, trener II stopnia PSPiA KLANZA).

Charakter i zakres szkolenia

Kids’ Skills to program pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu, opracowany przez fińskiego psychiatrę dziecięcego, Bena Furmana. Z powodzeniem stosowany w wielu krajach.
Oparty o PSR/TSR – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, zwracający uwagę i kładący nacisk na dziecięcy potencjał, zasoby i umiejętności.
Warsztat ten dodatkowo uczy, jak adaptować metodę do pracy z nastolatkami oraz jak wspierać rodziców w procesach wychowawczych (Program Jestem z Ciebie dumny!).
Skierowany jest do wszystkich specjalistów, którzy chcą udoskonalić swój warsztat pracy z dzieckiem, poznać spójną, całościową metodę pracy z dzieckiem, nastolatkiem oraz rodzicem.
Uczestnicy warsztatu otrzymują pakiet materiałów obejmujący wszystkie części warsztatu.
Osoba kończąca warsztat uzyskuje tytuł Praktyka metody Kids’ Skills oraz Jestem z Ciebie dumny!

Forma zajęć

Wykładowo-warsztatowa.

Program szkolenia

Warsztat składa się z trzech części:
  1. metoda „Kids’ Skills”, czyli jak pracować z dzieckiem, aby wspomóc je w przezwyciężaniu trudności, oparta o strukturę 15-tu kroków. Gotowe, elastyczne narzędzie, możliwe do wykorzystania w pracy indywidualnej z dzieckiem oraz w pracy z grupą
  2. metoda „Mission Possible”, czyli jak pracować z nastolatkami nad zmianą. Narzędzie wspomagane autorskim zeszytem ćwiczeń dla uczestników warsztatów
  3. metoda „Jestem z Ciebie dumny!”, czyli praca z rodzicem – do zastosowania w grupie warsztatowej z rodzicami (gotowe scenariusze zajęć), jak również w kontakcie indywidualnym – praca z rodzicami na rzecz dziecka

Termin szkolenia

7, 8, 9 listopada 2025r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 9.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 9.00 – 16.30

Koszt szkolenia

990 PLN