Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Szacowanie stanu zagrożenia życia i zdrowia dziecka w przypadkach podejrzenia doznawania różnego typu przemocy. Podejmowanie psychologicznej i prawnej interwencji zabezpieczającej dziecko

Szkolenie prowadzi:

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci.

dr n. hum. Anna Krawczak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki w Instytucie Kultury Polskiej, gdzie następnie obroniła pracę doktorską. Badaczka, specjalistka ds. standardów ochrony praw dzieci, od roku 2021 związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 2015-2018 współpracowała z Department of Reproductive Health and Research WHO nad wytycznymi WHO w sześciu obszarach zdrowia reprodukcyjnego w odniesieniu do płodności. W latach 2013-2021 członkini interdyscyplinarnego zespołu Badań nad Dzieciństwem w projektach: adopcja jako proces, doświadczenie, instytucja, Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej oraz Nowe technologie reprodukcyjne – perspektywa childhood studies. W latach 2021-2023 członkini Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki zastępczej.

Charakter i zakres szkolenia

Warsztat skupia się na aspektach praktycznych w doświadczeniu pracy z rodzinami, w których może dochodzić do sytuacji krzywdzenia, przewidziana jest analiza własnych przypadków i praca nad budowaniem strategii interwencji.
W czasie trwania szkolenia uczestnicy zapoznają się z zaadoptowanym i wyskalowanym przez dr Annę Krawczak kwestionariusza służącego głównie wyselekcjonowaniu małoletnich w rodzinach zagrożonych występowaniem przemocy, których życie i zdrowie są zagrożone. Kwestionariusz opiera się na analizie czynników ryzyka występujących w rodzinie. Posługuje się wartościami liczbowymi opisującymi z wysoką wiarygodnością granice podejmowania interwencji zabezpieczającą dziecko. Kwestionariusz może być odpowiedzią na wymogi profesjonalizacji pracy przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w przypadku identyfikacji przemocy w rodzinie. Kwestionariusz adresowany jest głównie do pracowników socjalnych, ale może być użyteczny dla kuratorów, sędziów sądów rodzinnych oraz pracowników oświaty i służby zdrowia.

Forma zajęć

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Program szkolenia

  • Identyfikacja problemu krzywdzenia dziecka.
  • Charakterystyka form krzywdzenia.
  • Sposoby ujawniania przez dzieci krzywdzenia.
  • Dylematy profesjonalisty związane z podejmowaniem interwencji.
  • Prawne aspekty podejmowania interwencji.
  • Przygotowanie dziecka do podjęcia interwencji.
  • Praca z tzw. niekrzywdzącym rodzicem przy podjęciu interwencji.
  • Analiza czynników ryzyka krzywdzenia dziecka.
  • Analiza czynników budujących rezyliencję dziecka zagrożonego poważnymi skutkami przemocy.
  • Praca nad analizą stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dziecka przy użyciu wystandaryzowanego arkusza oceny ryzyka (praca na przypadkach własnych)

Termin szkolenia

18, 19 października 2025r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

690 PLN