Oferta aktualnych szkoleń

Terapia Zabawą Skoncentrowana na Dziecku

Szkolenie prowadzi:

mgr Joanna Babińska

Ukończyła psychologię i psychoterapię na uniwersytecie stanowym w Georgii (Georgia State University) w Stanach Zjednoczonych, uzyskując tytuł magistra, krajowy certyfikat psychoterapeuty (NCC) i licencję psychoterapeuty (LPC), certyfikat psychoterapeuty dziecięcego – Registered Play Therapist (RPT) i superwizora terapii zabawą – Registered Play Therapist Supervisor (RPT-S) oraz superwiora psychoterapii (CPCS).Współpracuje z Profesorem Garrym Landrethem (Center for Play Therapy na Uniwersytecie w Północnym Teskasie). Jest członkiem Association for Play Therapy, Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Psychoterapeutów w stanie Georgia, Jung Society of Atlanta oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Jest również certyfikowaną terapeutką zabawą i superizorką terapii zabawą w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Od ponad piętnastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Jest zalożycielką Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie we Wrocławiu oraz wiceprezeską i założycielką Polskiego Towarzystwa Terapii zabawą.

Charakter i zakres szkolenia

Dzieci często mają trudności z werbalizacją swoich myśli i uczuć, co może stanowić przeszkodę dla psychoterapeuty dziecięcego. Terapia Zabawą Skoncentrowana na Dziecku (Child Centered Play Therapy) to wyjątkowe podejście oparte na badaniach, dedykowane dla dzieci od 3 do 12 roku życia. W tej niedyrektywnej metodzie czynnikiem leczącym jest relacja pomiędzy psychoterapeutą a dzieckiem, opiera się ona na jasnej komunikacji, przy czym dziecko komunikuje się poprzez zabawę. Psychoterapeuta zapewnia leczące warunki oparte na wiedzy i odpowiednich pod względem rozwojowym materiałach, aby ułatwić dziecku swobodną ekspresję i samodzielną zabawę. W bezpiecznym środowisku dziecko zmierza w kierunku samodoskonalących się zachowań i sposobów bycia. Szkolenie skierowane jest do Pań i Panów psychologów oraz psychoterapeutów pracujących z dziećmi.

Forma zajęć

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i warsztatową.
Cele szkolenia:
  • przedstawienie krok po kroku podstawowych metod pomagania dzieciom w wyrażaniu siebie wobec psychoterapeuty w ich własnym języku zabawy;
  • ukazanie procesu rozwijania uzdrawiających relacji z dziećmi, a także pomoc psychoterapeutom w korzystaniu z terapii zabawą;
  • terapia zabawą zostanie opisana i zademonstrowana pod kątem jej zastosowania i skuteczności w przypadku dzieci z wielorakimi trudnościami z różnych środowisk;
  • uczestnicy poznają podstawowe elementy protokołu leczenia CCPT, a także będą aktywnie angażować się w umiejętności CCPT przez cały czas trwania warsztatu poprzez odgrywanie ról i omawianie demonstrowanych sesji terapeutycznych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają dokładny zarys tego, co jest potrzebne, aby rozpocząć stosowanie poszczególnych metod i narzędzi w terapii zabawą w swoich gabinetach.

Program szkolenia

  • Znaczenie zabawy w pracy z dziećmi.
  • Dziecko i jego świat z perspektywy niedyrektywnej metody terapii zabawą.
  • Charakterystyka terapeuty, gabinetu i materiałów w terapii zabawą
  • Pierwszy kontakt z dzieckiem, nawiązanie relacji – metody i narzędzia
  • Ćwiczenia oraz odgrywanie ról dziecko-terapeuta w terapii zabawą zorientowanej na dziecko.
  • Oglądanie filmu z demonstracją całej sesji terapii zabawą prowadzonej przez psychoterapeutę Garry’ego Landretha. Wspólna dyskusja i analiza.

Termin szkolenia

25, 26 października 2025r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

690 PLN