Oferta aktualnych szkoleń

Trauma w Terapii Zabawą

Szkolenie prowadzi:

mgr Joanna Babińska

Ukończyła psychologię i psychoterapię na uniwersytecie stanowym w Georgii (Georgia State University) w Stanach Zjednoczonych, uzyskując tytuł magistra, krajowy certyfikat psychoterapeuty (NCC) i licencję psychoterapeuty (LPC), certyfikat psychoterapeuty dziecięcego – Registered Play Therapist (RPT) i superwizora terapii zabawą – Registered Play Therapist Supervisor (RPT-S) oraz superwiora psychoterapii (CPCS). Współpracuje z Profesorem Garrym Landrethem (Center for Play Therapy na Uniwersytecie w Północnym Teskasie) w ramach konsultacji w zakresie terapii zabawą. Jest członkiem Association for Play Therapy, Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Psychoterapeutów w stanie Georgia, Jung Society of Atlanta oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Jest również certyfikowaną terapeutką zabawą i superizorką terapii zabawą w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Od ponad piętnastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Jest założycielką Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie we Wrocławiu oraz wiceprezeską i założycielką Polskiego Towarzystwa Terapii zabawą.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje przekrój podstawowych umiejętności klinicznych wymaganych do prowadzenia psychoterapii dzieci dotkniętych traumą. Warsztat przedstawia techniki łączenia metody dyrektywnej i niedyrektywnej w terapii zabawą w leczeniu traumy u dzieci od 3 do 12 roku życia. Szkolenie ukazuje historie dzieci, neurobiologię zabawy posttraumatycznej, wagę klinicystów w uśmierzaniu bólu oraz niesamowitą zdolność dzieci do opowiadania czego doświadczyły i odgrywania swojej drogi do zdrowienia.

Forma zajęć

Weekendowe szkolenie obejmuje część wykładową i warsztatową. Skierowane jest do Pań i Panów psychologów oraz psychoterapeutów pracujących z dziećmi. W części warsztatowej szkolenie obejmuje ćwiczenie podstawowych technik psychoterapeutycznych w terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku (Child Centerd Play Therapy). Spotkanie oparte jest na analizie materiału klinicznego (opisy studiów przypadków, video z sesji). Narzędzia i teoria metody niedyrektywnej są niezbędne przy stosowaniu bardziej dyrektywnych interwencji potrzebnych w pracy z dysregulacją emocjonalną dziecka oraz tzw. toksyczną zabawą posttraumatyczną. Uczestnicy szkolenia zapoznają się więc z elementami metody integrującej terapię dyrektywną i niedyrektywną w terapii zabawą.
Metody tej mogą używać psychoterapeuci identyfikujący się w swojej pracy z różnymi nurtami: psychoanalitycznym, jungowskim, psychodynamicznym, CBT, systemowym, humanistycznym ect. Uczestnicy szkolenia uzyskają dokładny zarys tego, co jest potrzebne, aby rozpocząć stosowanie poszczególnych metod i narzędzi w terapii zabawą w swoich gabinetach.

Cele szkolenia

 • Całościowa diagnoza doświadczonej traumy i jej wpływu na funkcjonowanie dziecka
 • Identyfikacja objawów traumy
 • Przeprowadzenie interwencji wzmacniających w dziecku poczucie wartości i kompetencji
 • Umożliwienie dziecku wyrażenia emocji i myśli związanych z traumatycznym wydarzeniem
 • Wzmocnienie strategii samoregulacji
 • Wzmocnienie korzystania z zasobów zewnętrznych i wewnętrznych

Program szkolenia

 • Badania z zakresu traumy w terapii zabawą
 • Neurobiologia traumy u dziecka
 • Typy i znaczenie zabaw posttraumatycznych
 • Rozpoznawanie toksycznej zabawy posttraumatycznej i sposoby na jej transformację
 • Interwencje do zabawy posttraumatycznej

Termin szkolenia

11, 12 stycznia 2025r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 10.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

690 PLN