Oferta aktualnych szkoleń

Zaburzenia depresyjne i depresyjno-lękowe – zastosowanie technik ISTDP w praktyce klinicznej.

Szkolenie prowadzi:

Joanna Duchniewicz

lekarz medycyny, psychiatra, psycholog, coach i trener, absolwentka Akademii Medycznej i Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowany psychoterapeuta EAP oraz IEDTA, współzałożycielka polskiego stowarzyszenia ISTDP (ISTDP-PL, www.istdp.org.pl ). W latach 1999 – 2018 związana z Laboratorium Psychoedukacji, jako słuchacz studium psychoterapii oraz jako członek zespołu. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Centrum ISTDP (www.istdp.pl ). W latach 1999-2003 współtworzyła i prowadziła pierwszy Dzienny Terapeutyczny Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową w konwencji psychodynamicznej oraz integracyjnej, a od 2008 roku pracuje również w podejściu ISTDP, ukończyła 2 letnie szkolenie przygotowujące, 3 letni Core Training w tej metodzie, kurs nauczycielski i superwizorski, zaawansowany Core Training oraz liczne szkolenia dodatkowe w Polsce i za granicą. Jest certyfikowanym nauczycielem i superwiorem ISTDP (https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/ ). Od 2016 roku asystuje Josette ten Have -de Labije podczas Core Trainingów za granicą oraz prowadzi Core Traininigi w Polsce. Prowadzi seminaria, warsztaty i szkolenia w obszarze ISTDP oraz w sektorze biznesowym jako trener i coach od 1998 roku. Jest certyfikowanym trenerem MBTI®, EQ-i®, zajmuje się certyfikacją trenerów MBTI® i EQ-i® w Polsce (www.forid.pl).

LUB

Przemysław Duchniewicz

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, magister zarządzania zasobami ludzkimi, master i team coach, trener i wykładowca. Certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel IEDTA (https://iedta.net/info/teacher-supervisor-directory/). Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum ISTDP (www.istdp.pl). Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne, w tym w zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core, seminaria, warsztaty i szkolenia w obszarze ISTDP oraz w sektorze biznesowym jako trener i coach od 1998 roku.

Charakter i zakres szkolenia

Zaburzenia depresyjne i depresyjno-lękowe stanowią duże wyzwanie terapeutyczne współczesnej psychiatrii. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Obecnie w Polsce nawet 1,5 mln osób zmaga się z tym schorzeniem. Zaburzenia depresyjne oraz depresyjno-lękowe stanowią około 8% procent wszystkich dolegliwości i są największą grupą wśród chorób dotyczących zdrowia psychicznego. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata oraz stres wywołany trwającą od kilku lat sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) czy recesją ekonomiczną w wyniku wojny, możemy spodziewać się dalszego ich wzrostu.

Psychoterapia stanowi istotny element leczenia zaburzeń depresyjnych i depresyjno-lękowych. Badania przeglądowe wskazują na wysoką skuteczność psychoterapii ISTDP (Cohen d w przypadku leczenia zaburzeń depresyjnych na poziomie 1,84, źródło: biuletyn APA Psychotherapy 2016 vol 53 90-104).

Podczas proponowanego seminarium zapoznamy się z praktycznym zastosowaniem technik ISTDP w pracy z pacjentami depresyjnymi i depresyjno-lękowymi.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter interaktywnego seminarium z elementami warsztatowymi i wykładowymi. Podczas zajęć autorka zaprezentuje fragmenty video prowadzonych przez siebie sesji, uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń, role play’ (odgrywanie ról).

Program szkolenia

  1. Depresja: objawy i kryteria rozpoznania wg ICD 10 /ICD11) oraz DSM5.
  2. Zaburzenia depresyjno – lękowe: objawy i kryteria rozpoznania wg ICD 10 /ICD11) oraz DSM5.
  3. Leczenie depresji i zaburzeń depresyjno – lękowych (farmakoterapia, psychoterapia, inne formy oddziaływań leczniczych).
  4. Podstawowe założenia i kluczowe pojęcia terapii ISTDP (koncepcja trójkąta konfliktu, trójkąta osób, nieświadomego lęku, obron frontowych – przed emocjonalną bliskościa z terapeutą i piwnicznych – przed doświadczaniem uczuć).
  5. Mechanizm natychmiastowego wyparcia (instant repression) i jego rola w powstawaniu zaburzeń depresyjnych oraz depresyjno-lękowych.
  6. Obrony na poziomie bodźca (trójkąta osób) i reakcji (trójkąt konfliktu) oraz ich rola w natychmiastowym wyparciu.
  7. Etapy pomagania pacjentowi w pokonaniu natychmiastowego wyparcia.
  8. Zdrowa regulacja lęku i emocji. Świadome doświadczanie i wyrażanie emocji. Fizjologiczne aspekty zdrowej regulacji lęku i emocji. Impuls sadystyczny, złość, poczucie winy, żal, smutek, radość, miłość…
  9. Złość i konstruktywne wyrażanie złości. Impuls sadystyczny i praca z nim.

Termin szkolenia

22, 23 lutego 2025r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

690 PLN

Zalecana literatura

Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (A roadmap to the unconscious) Josette ten Have-de Labije & Robert J. Neborsky (w języku polskim od 2017: ISTDP dla Praktyków), pozostałe publikacje obu autorów oraz innych przydstawiciel tego nurtu (H. Davanloo, A. Abbass, K. Cornelissen, J. Fredrickson, P. Coughlin), ‘Hand-outy’ z zajęć.