Oferta aktualnych szkoleń

Seksuologia wieku rozwojowego. Ekspresja seksualna oraz postępowanie w przypadkach niezgodności płciowej dzieci i młodzieży.

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Katarzyna Bajszczak

Psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii, certyfikowana seksuolożka kliniczna Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne, m.in. w Ośrodku Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z typowym oraz nietypowym rozwojem płci. Doświadczenie dydaktyczne zdobywa pracując ze studentami psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Ośrodka Regeneracja i Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Instytut Poznawczy.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z formami ekspresji seksualnej dzieci i młodzieży oraz sposobami postępowania w procesie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży doświadczających dysforii płciowej. Zostaną omówione m.in.: problem niezgodności płciowej obserwowanej wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnienie zjawiska oraz rozumienie tożsamości płciowej w odniesieniu do klasyfikacji diagnostycznych ICD-11 oraz DSM-5. Przedstawione będą najnowsze zalecenia dotyczące opieki nad niepełnoletnimi osobami transpłciowymi i niebinarnymi oraz przykładowe protokoły diagnostyczne.

Forma zajęć

Trwające 25 godzin dydaktycznych szkolenie będzie podzielone na część wykładową i warsztatową z prezentacją przypadków oraz omówieniem protokołów diagnostycznych zgodnych z najnowszymi zaleceniami.

Program szkolenia

 1. Rozwój psychoseksualny
  • ekspresja seksualna dzieci i młodzieży – norma i patologia
  • interwencje w zachowaniach ryzykownych
  • znaczenie diagnostyczne obserwowanych form ekspresji seksualnej (dziecko jako ofiara)
  • ekspresja seksualna osób nastoletnich z niepełnosprawnością intelektualną i/lub spektrum autyzmu
  • autystyczny profil seksualności – dlaczego dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i/lub spektrum autyzmu jest trudniej?
 2. Kształtowanie cech płciowych w okresie dorastania
  • przedwczesne/opóźnione dojrzewanie płciowe – konsekwencje psychologiczne
  • ocena stopnia zaawansowania dojrzewania płciowego – zastosowanie m.in. w supresji dojrzewania w przypadku transpłciowości/niebinarności (medyczne interwencje afirmujące płeć)
  • różnicowanie płciowe ośrodkowego układu nerwowego
  • rozwój tożsamości płciowej
 3. Niezgodność płciowa obserwowana wśród dzieci i młodzieży
  • wyzwania dla rodziny, szkoły i systemu opieki zdrowotnej
  • nowe podejście do transpłciowości i niebinarności
  • omówienie nowych klasyfikacji diagnostycznych ICD-11 oraz DSM-5
  • rozpowszechnienie zjawiska i jego zróżnicowanie w zależności od płci metrykalnej
  • diagnoza i terapia – narzędzia diagnostyczne, procedura postępowania
  • zalecenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci i młodzieży doświadczających dysforii płciowej
  • przegląd przykładowych protokołów stosowanych w wybranych krajach
  • polskie zalecenia dotyczące procesu oceny i diagnozy oraz opieki nad zdrowiem nastoletnich osób transpłciowych i niebinarnych doświadczających dysforii płciowej
  • analiza przypadków, propozycje postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 4. Interpłciowość – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne wobec dziecka/adolescenta z nietypową budową narządów płciowych
  • wsparcie w procesie nadania płci bardziej prawdopodobnej
  • konsekwencje przewidywanych ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym i seksualnym

Termin szkolenia

24, 25, 26 stycznia 2025r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

850 PLN